Ako vznikli známe piesne: Love my life

Keď sa kresťanské hodnoty odrazia v tvorbe nekresťana, môže to byť pre nás katolíkov príjemným dôkazom, že niečo ako prirodzený zákon naozaj existuje. 
Mária Bilá 07.05.2020
Ako vznikli známe piesne: Love my life

Takýmto hudobným dôkazom je trebárs hitovka Love my life (Milujem svoj život).

Jej autor Robbie Williams má minulosť, povesť, občas piesne a podľa niektorých zdrojov aj orientáciu, ktoré by ľahko mohli vzbudiť pohoršenie; keď sa však (aj veriaci) človek započúva do Love my life, cíti v nej vyznanie manžela či otca (obe interpretácie obstoja), ktorý svoju milú/malú uisťuje:

„Môžno tu nebudem pre všetky tvoje bitky, ale časom ich vyhráš. Dúfam, že ti dávam všetko, na čom záleží, a jeden deň mi povieš: ‚Milujem svoj život. Som silná, som prekrásna, som slobodná.'“

Celý song je vyznaním muža, ktorý sa snaží chrániť a povzbudiť svoju milovanú. V dobe vysokej rozvodovosti je to krásne vyznanie; v dobe krízy otcovstva hádam ešte krajšie. 

Robbie Williams žije od roku 2010 v manželstve s Aydou Fieldovou, s ktorou má štyri deti (v čase vydania piesne dve).

„Je to správa pre vás, pre Aydu, pre deti, pre mňa,“ vyjadril sa spevák na margo piesne. „Daj si lásku, ver v seba. Ak si nemôžeš byť istý, buď statočný.“

V inom rozhovore zas objasnil, že to má byť pieseň o tom, aby sme čo najlepšie využili svoj život.

Spevák sa vyznal, že si uvedomil, ako detstvo ovplyvňuje celý ďalší život; a danou piesňou chcel šíriť pozitivitu namiesto negativity.

A vskutku; ak by otcovia mali k deťom podobný postoj ako subjekt v piesni, mnohí by si možno omnoho ľahšie a omnoho skôr mohli povedať, že milujú život.