Ako začať nový rok

Na začiatku kalendárneho roka je vhodná príležitosť pripraviť si plán, ako nasledujúcich dvanásť mesiacov pracovať na svojom osobnostnom raste. Ponúkame vám niekoľko rád úspešných biznismenov pre portál success.com, ktoré sme doplnili o duchovný rozmer.
Ján Lauko 02.01.2020
Ako začať nový rok

Jednou z motivačných rád je spísanie si zoznamu cieľov, ktoré by ste v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov chceli dosiahnuť. Jednak nezabudnete, čo ste chceli dosiahnuť a najmä neodškrtnutá úloha vás povzbudzuje stále pracovať na sebe. / Ilustračná snímka: pixabay.com


Rozšírte svoje obzory

Jedna z rád úspešných podnikateľov znie: každý mesiac sa počas najbližších 30 dní zaviažte robiť jednu vec, ktorú ste už dlhšie plánovali, no zatiaľ sa vám ju nepodarilo zrealizovať. Napríklad si 10 minút zacvičte, nepozerajte televízor, nadviažte komunikáciu denne aspoň s desiatimi ľuďmi alebo spravte päť vecí v domácnosti pred tým, než z nej odídete do práce alebo školy.

Môžete si dať i duchovné záväzky – napríklad sa každý deň v mesiaci pomodlíte jednu modlitbu, ktorá vám je blízka, no už dlhšie ste si na ňu nenašli čas. Ak vám to možnosti dovoľujú, skúste ísť každý deň na svätú omšu alebo sa modliť ruženec.

Týmto spôsobom si nielen rozšírite svoje obzory, ale tiež sa pravidelnosťou úkonov učíte disciplíne. Viacerí podnikatelia podľa vlastných slov po roku takýchto mesačných záväzkov pociťovali v svojom živote väčšie šťastie.


Dajte si reálne ciele

Ďalší tip spočíva v napísaní si listu s cieľmi, ktoré by ste v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov chceli dosiahnuť. Napríklad venovať sa dobrovoľníctvu, zlepšiť svoje rodinné či pracovné vzťahy, zmeniť prácu. V duchovnej oblasti si môžete za cieľ dať odpútanie sa od hriechu, ktorý vašu dušu ťaží už dlhšiu dobu. V priebehu roka si list môžete skontrolovať a zhodnotiť, ako sa vám darí v napĺňaní záväzkov.

Týmto spôsobom sa dokážete lepšie motivovať. Jednak nezabudnete, čo ste chceli dosiahnuť a najmä neodškrtnutá úloha vás povzbudzuje stále pracovať na sebe. Pozor! Dávajte si reálne ciele. Ani začínajúci podnikateľ si nemôže povedať, že za rok zarobí milión eur. Skôr si dá úlohu zarobiť za prvé tri mesiace tisíc eur.

Aj v našom duchovnom raste si nemôžeme povedať, že sa za rok vzdáme všetkých neduhov. Lepšie je zbavovať sa jedného po druhom, pretože ak na to pôjdeme zhurta, hrozí nám polovičatosť v našom úsilí a v konečnom dôsledku neúspech v oslobodení sa od zlozvykov.    


Spravte si čas pre blízkych
I podľa podnikateľov by malo byť úplne prvým záväzkom vymedzenie si času pre rodinu a blízkych. Ak máte vlastnú rodinu, aspoň hodinu denne sa venujte manželke a deťom. V prípade, že ešte žijete s rodičmi, strávte čas s nimi. Ak sa s nimi nemôžete stretnúť osobne, zavolajte im. Pýtate sa, ako vyplniť spoločné chvíľky? Zahrajte si spoločenské hry, nadhoďte debatu na nejakú aktuálnu tému, pripravte si spoločnú večeru alebo sa pomodlite.

Utužíte si tak vzájomne vzťahy, možno tiež lepšie pochopíte názory a postoje svojich blízkych a hlavne posilníte základy, o ktoré sa môžete v ťažkostiach oprieť.
 

Ešte niekoľko našich tipov

  • Urobte každý deň výnimočným. Asi sa vám nepodarí potešiť každého, koho stretnete. Môžete sa však posnažiť povzbudiť denne aspoň jedného človeka. Spravte niečo pozoruhodné pre kolegu, kamaráta alebo i neznámeho na ulici. Bude to výnimočný moment, ktorým ozvláštnite svoj deň i deň druhého. Vyhnete sa tak stereotypu bežného dňa.
  • Nedosiahnutie vytýčeného cieľa nemusí hneď znamenať neúspech. Dôverujte Bohu, že vás k úspešnému splneniu cieľa dovedie inou cestou. Veď kde sa jedny dvere zatvoria, iné sa otvoria.
  • Neberte sa príliš vážne, dokážte si vystreliť sami zo seba. Láskavý humor vytvára mosty komunikácie.
  • Nepočítajte problémy, ale to, čo sa vám podarilo. Zmýšľajte pozitívne. Ďakujte Bohu za milosti a v úzkostiach poproste o pomoc.