Beczka je miesto, kde študenti napĺňajú evanjelium

Univerzitné pastoračné centrá určite pozná každý z nás. Na Slovensku ich máme dvanásť a medzi študentami sú veľmi populárne. V Poľsku ich majú niekoľko, zvyčajne fungujú popri nejakej reholi. Duszpasterstwo Akademickie Beczka v Krakove, čiže Študentské pastoračné centrum.
Jana Blaščáková 23.05.2019
Beczka je miesto, kde študenti napĺňajú evanjelium

V Beczke nájdete mladých ľudí, ktorí študujú rôzne odbory, sú rôznych pováh a s rôznymi záujmami, avšak nikoho nevynímajúc. / Snímka: archív pastoračného centra Beczka


Do tohto spoločenstva študentov, ktorého formáciu majú na starosti bratia dominikáni, je pozvaný každý. Beczka je miestom, ktorého hlavnou hodnotou nie je elitárstvo, ale otvorenosť. Pozornosť sa venuje intelektuálnej formácii a prehlbovaniu viery. Špeciálne miesto má Eucharistia. Názov je príznačný. V tomto spoločenstve nájdete mladých ľudí, ktorí študujú rôzne odbory, sú rôznych pováh a s rôznymi záujmami, avšak nikoho nevynímajúc.

 

História zrodu Beczky

Kolískou týchto dominikánskych pastoračných centier pre študentov je Poznaň, kde vzniklo prvé spoločenstvo okolo roku 1937. Počas vojny bola jeho činnosť pozastavená. Rozširovanie do iných miest komplikovalo pôsobenie komunistov. V roku 1967 sa však Beczka objavila aj v Krakove. Počiatky neboli jednoduché. Prijatie „hlučných“ študentov do lavíc tmavého dominikánskeho Kostola Svätej Trojice sa nestretlo s prílišným nadšením starších veriacich a pokojným životom kláštora, po čase sa však stalo jeho neoddeliteľnou súčasťou. Podobné spoločenstvá vznikli aj v Gdansku, Ľubline a vo Vroclave.

Viac ako 80 rokov činnosti prinieslo veľa ovocia. Mnoho mladých ľudí mohlo počas svojich štúdií namiesto všetkých miestnych barov spoznať Boha a zažiť tak tradičnú vieru - v tých rokoch neraz skúšanú – iným, živým spôsobom. Ovocím je aj nemálo manželstiev, ktoré vznikli v Beczke a ich svedectvá sú dodnes inšpiráciou pre mladých. Dnes tam svoje budúce manželky a manželov nachádzajú aj deti týchto párov.          

 

Bežný deň v Beczke

O 6.50 ráno už študenti v akademickej Kaplnke sv. Jakuba rozkladajú stoličky, zapaľujú sviečky a chystajú sa na slávenie svätej omše. Každý deň v týždni ju vedie iná skupinka, ktorá dbá o jej priebeh prípravou obetných darov, čítaní, žalmu a spevu. Po Eucharistii nasledujú spoločné raňajky, kde nikdy nechýba takzvané białe szaleństwo dominikańskie, čiže tvaroh s pažítkou. Často sa podáva polievka, rôzna zelenina, šalát, chlieb, džem a čaj.
Po spoločných raňajkách si každý po sebe poumýva riad a spolu sa modlia ranné chvály. Väčšina sa potom rozíde na vyučovanie a večer o 19.30 sa znova stretne v skupinkách podľa rozvrhu v danom akademickom roku.

Sú skupiny, do ktorých je dovolené prichádzať aj počas roka, iné sa po prvých dvoch týždňoch v zimnom semestri „uzamknú“, zväčša ide o biblické skupiny. Ďalšie sa sústreďujú na diskusiu, iné na charitatívnu činnosť alebo majú umelecké zameranie, ako napríklad zbor alebo mediálna skupina.

Pred každým stretnutím je od 18.40 adorácia a vo štvrtky ju mávajú študenti celodennú. V soboty je svätá omša ráno o hodinu neskôr - o ôsmej. Nasledujú raňajky, ranné chvály a upratovanie priestorov kláštora, ktoré využíva spoločenstvo. Jednej skupine to vychádza dvakrát za akademický rok. Vyvrcholením týždňa je nedeľná svätá omša hovorovo nazývaná „dwudziestky“ o 20.20. Počas skúškového obdobia a letných prázdnin je Beczka zatvorená.

 

Čo sa ešte v Beczke deje?

Okrem pravidelných stretnutí skupiniek, ktoré zvyčajne vedú pátri alebo bratia, s organizáciou každej skupinky pomáhajú študenti, ktorí sú v Beczke už nejaký ten čas. Jedna skupinka má vždy jedného študenta a študentku. Počas akademického roka sa nezaháľa a už od začiatku zimného semestra sa organizujú rôzne akcie, ako „wyjazdy integracyjne“, čiže teambuildingy, „Andrzejky pred Adventom“, teda svätoondrejská veselica či silvestrovský ples. V pôste sú organizované krížové cesty, modlitby „Gorzkich Żali“, v máji, v čase pred skúškami, sa plánuje spoločný výlet často spojený s turistikou a oddychom, takzvané majówky.

V priebehu roka sa konajú aj športové turnaje medzi rôznymi krakovskými spoločenstvami mladých. Každý rok sa v Adventnom a Pôstnom období pripravuje veľký charitatívny jarmok – Ciacho za Ciacho, čo v preklade doslovne znamená Koláčik za koláčik. Vždy poslednú nedeľu pred Vianocami a zvyčajne Štvrtú pôstnu nedeľu sa v priestoroch kláštora zíde okolo 100 dobrovoľníkov. Predávajú koláče, ktoré piekli študenti, a knižky, ktorých zbierka prebieha približne mesiac pred jarmokom. Výťažok z predaja ide na charitatívny projekt. V tomto akademickom roku študenti podporili choré deti v Afrike kúpou špeciálneho terapeutického mlieka. Pomohli tiež jednému krakovskému centru, ktoré pomáha ľuďom v núdzi.

Beczka je miestom, kde sa napĺňa evanjelium. Radosť plynúca z tohto spoločenstva, ktorého centrom je Ježiš, je mimoriadne atraktívna a každý rok má o vstup do Beczky záujem čoraz viac študentov.