Biblická olympiáda

Na jubilejnom 20. ročníku vedomostnej súťaže o Biblii sa tento rok zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz.
Janka Mišendová 10.06.2022
Biblická olympiáda

Na biblickej olympiáde si zmerali sily žiaci z takmer všetkých diecéz. Snímka: Vladimír Šosták

Hostiteľom a spoluorganizátorom celoštátneho kola biblickej olympiády bol 17. a 18. mája Arcibiskupský úrad v Košiciach. V sprievode svojich učiteľov sa na nej zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva.

PRIEBEH SÚŤAŽE

Predmetom tohtoročnej súťaže boli dve knihy zo Starého zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového zákona – Skutky apoštolov.

Súťažné úlohy, ktoré zostavila odborná komisia pre biblickú olympiádu, zahŕňali testové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrazmi s biblickou tematikou, orientáciu v geografických reáliách či audionahrávky biblických úryvkov.

Súčasťou úloh bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti – krátka scénka, ktorú jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam.

Porotu aj tento rok viedol biblista František Trstenský, ďalšími členmi boli biblisti Branislav Kľuska, Štefan Novotný, sestra Barbara Šranková, metodička DKÚ v Trnave, a Monika Skladaná, metodička DKÚ v Banskej Bystrici.

VIEDLI VYROVNANÝ SÚBOJ

Po napínavom vedomostnom súboji a v prípade stredných škôl aj takmer nekonečnom rozstrele napokon na olympiáde spoznali víťazov. V prvej kategórii sú nimi žiaci z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Na druhom mieste skončili gymnazisti z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Bronzovú medailu si odniesli žiaci z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Víťazmi druhej kategórie sa stali žiaci z Gymnázia Angely Merici v Trnave.

Druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Na treťom mieste skončili študenti z Nitry, ktorí reprezentovali Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

Paralelne s biblickou olympiádou sa organizovala aj celoštátna výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže zameraná na stvárnenie vybranej udalosti zo Skutkov apoštolov. Po predchádzajúcich kolách, ktoré sa konali v online priestore, sa mohli účastníci olympiády na celoštátnom kole konečne stretnúť naživo.