Birmovka bola aj v upecečku

12.06.2018
Birmovka bola aj v upecečku

Nedeľa 27. mája bola v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave slávnostná dvakrát. Okrem oslavy sviatku Najsvätejšej Trojice osemnásť dospelých prijalo sviatosti birmovania, Eucharistie a šiesti z nich boli aj pokrstení. „Je to úžasné pôsobenie Ducha Svätého, že každý rok sa rozhodnú mladí ľudia, okrem iného aj cez spoločenstvo v UPeCe Bratislava, vstúpiť do Katolíckej Cirkvi, prijať krst, alebo doplniť si ďalšie sviatosti,“ uviedol verbista Martin Štefanec, ktorý je kaplánom v pastoračnom centre.

Príprava na prijatie sviatostí sa konala od septembra minulého roka a mala za cieľ umožniť katechumenom, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru.

Sviatosti im vyslúžil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. „Nepochybujem o tom, že naše mobilné telefóny, predpokladám všetky stíšené, sú spojené s operátorom. Tí, ktorí budete dnes pokrstení, nadväzujete online vzťah s Bohom, tak ako my všetci pokrstení. A cez ten online vzťah, lúč, cez signál Božieho Ducha vás Duch bude viesť v jednotlivých situáciách vášho života. Aj cez pády a zlyhania. V nich človek zisťuje, aký dôležitý je záchytný bod. Bez záchytného bodu sme stratení,“ povedal biskup Haľko.