Biskup požehnal bohoslovcom reverendy

V Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave slávili 22. októbra „obliečku“, pri ktorej Cirkev obliekla bohoslovcov tretiakov do reverend. Reverendy im pri rannej svätej omši požehnal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Bohoslovci tak potvrdili svoj súhlas úplne sa darovať Kristovi a jeho Cirkvi.
Ján Lauko 10.11.2021
Biskup požehnal bohoslovcom reverendy

Reverendy bohoslovcov bratislavského seminára požehnal biskup Jozef Haľko. Snímka: archív –KSCM–

V homílii biskup Jozef Haľko poukázal na význam nosenia reverendy pre bohoslovca a kňaza ako vonkajšieho symbolu pre ľudí, ktorým sa dávajú k dispozícii.

„Pripomenul tiež slová proroka Joela ,roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu‘ v zmysle, že v prvom rade si nám treba vnútorne osvojiť a prijať za svoje to, čo nosenie reverendy symbolizuje,“ uviedol seminár na svojom facebookovom profile.

Obliečka je pre všetkých bohoslovcov prvým viditeľným krokom ku kňazstvu. S nosením reverendy sa pre nich viaže zodpovednosť, aby o Ježišovi Kristovi vydávali svedectvo nielen svojím odevom, ale i príkladom.