Botanikiáda dostala opäť zelenú

Hravá forma štúdia vie detí najviac zaujať. Projekt Botanikiáda je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl, aby vzbudil ich záujem o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže.
Laura Hoľanová 23.06.2022
Botanikiáda dostala opäť zelenú

Žiaci na Botanikiáde riešia úlohy z botaniky hravou formou. Snímka: archív UPJŠ v Košiciach

Projekt vznikol pred trinástimi rokmi a od jeho prvej realizácie sa na ňom zúčastnilo vyše 2 100 piatakov a ich učiteľov biológie zo základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Po uvoľnení protipandemických opatrení nastali opäť priaznivé podmienky na stretnutie v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde v troch turnusoch 25. mája, 1. a 8. júna prebehlo regionálne kolo projektu.

„Prvé kolo v  online forme sa uskutočňuje na základných školách, tento rok sa na ňom zúčastnilo 2 306 piatakov,“ informovala koordinátorka projektu Andrea Fridmanová.

„Dvaja žiaci z každej zaregistrovanej školy sa spolu s pedagógom môžu zúčastniť na regionálnom kole priamo v Košiciach. Tento rok prišlo 181 žiakov a 92 učiteľov.“

Účastníkom chceli predstaviť aj nový dendrologický náučný chodník, preto podtitul ročníka znie Spoznávam dreviny. Deti aj pedagógov čakal atraktívny program.

„Na šiestich stanovištiach areálu botanickej záhrady ich čakalo niekoľko problémových úloh. Neočakávali sme od nich encyklopedické vedomosti, zámerom bolo naučiť ich pozorovať okolie, čítať a bádať s porozumením a hlavne budovať si pozitívny vzťah k prírode,“ dopĺňa Andrea Fridmanová.

Pedagógovia sa z pripravených prezentácií dozvedeli viac o najnovších trendoch pri pestovaní rastlín, ochrane prírody a o nových poznatkoch v biológii.

Projekt zabezpečila Botanická záhrada UPJŠ z vlastných zdrojov a podpory partnerov. Každý rok tak zapája talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivuje na štúdium danej problematiky.

Prístupnou formou ich informuje o význame rastlín, environmentálnych vplyvoch na ochranu a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posúva dané informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

Ďalším cieľom projektu je predstaviť aj pedagogickým pracovníkom zaujímavé vedecké poznatky, na ktorých botanická záhrada v rámci výskumu a vývoja participuje, a objasniť, ako ich využiť v praxi.