Buďme autentickými kresťanmi vždy a všade

Akoby slová pápeža Jána Pavla II. znova ožívali v dnešnej dobe. Akoby opäť prišiel čas a akútnosť týchto slov pre kresťanov v súčasnosti. Nehanbiť sa za vieru a nebáť sa ohlasovať ju rôznymi spôsobmi je stále aktuálne a potrebné.
Eduard Filo 03.12.2020
Buďme autentickými kresťanmi vždy a všade

Niekedy nie je nutné použiť slová, dôležité je žiť tak. aby v nás ľudia videli Krista a ovocie Ducha. Snímka: archív ZKSM

Myslím, že jedna z najväčších tragédií nastáva vtedy, keď sa ako kresťania uspokojíme s daným stavom spoločnosti, evanjelizácie a vlažnosti prežívania našej viery.

Ak sa pozrieme do histórie, môžeme vidieť určitý paradox, a to ten, že evanjelium sa najrýchlejšie šírilo v dobách prenasledovania. Prvotná Cirkev bola prvé stáročia pod tlakom, za priznanie sa ku Kristovi hrozila smrť a napriek tomu sa šírilo evanjelium do celého sveta a vznikali živé komunity bratov a sestier.

Začiatky našej organizácie - Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže siahajú do čias podzemnej Cirkvi na Slovensku, keď sa počas režimu kresťania stretali tajne, pašovali Biblie a tvorili modlitebné skupinky.

Kardinál Ján Chryzostom Korec spomínal, že v tom čase bolo v malých skupinkách na Slovensku okolo 100-tisíc kresťanov. Akoby tlak, no zároveň horlivosť a smäd kresťanov uvoľňovali kreativitu v spôsoboch a formách šírenia evanjelia.

Dnes žijeme relatívne pokojne, v našej krajine nie sú vojny ani ľudí nezatvárajú do väzenia pre vieru. To však môže byť len zdanlivý pohľad na dobu. Tlak či prenasledovanie sa zmenili na vlažnosť, uspokojenie či postupom času na morálne akceptovane skutočností nezlučiteľných s učením Cirkvi.

Naďalej potrebujeme žiť v pohotovosti ohlasovania evanjelia, ako nás na to vyzýva Božie slovo.

Sú mi blízke slová svätého Františka, ktorý svojim bratom hovoril: „Choďte a ohlasujte evanjelium. Pokiaľ to bude potrebné, použite aj slová.“

Autentickosť prežívania viery môže byť veľkou inšpiráciou pre ľudí, ktorí nepoznajú Pána. Niekedy nie je nutné použiť slová, dôležité je len žiť tak, aby v nás ľudia videli Krista a ovocie Ducha. Niekedy je však potrebné „ohlasovať evanjelium zo striech“.

Ak sme ako kresťania uverili v Krista a spoznali jeho lásku, je to to najväčšie bohatstvo, ktoré sme našli, a malo by nás to hnať podeliť sa o tento poklad so všetkými naokolo. V Združení kresťanských spoločenstiev mládeže sa o to snažíme už 30 rokov.

Podporujeme stretká a spoločenstvá, organizujeme evanjelizačné aktivity, formujeme osobnosti a povzbudzujeme mladých k angažovaniu sa vo svojom okolí.

Nebojme sa byť autentickými kresťanmi vždy a všade. Ľudia okolo nás čakajú na radostnú zvesť evanjelia.