Cirkevné konzervatórium oslavuje

Cirkevné konzervatórium v Bratislave slávi 30. výročie založenia. Odbor cirkevná hudba, ktorý je súčasťou školy už 28 rokov, usporiadal pri tejto príležitosti koncert.
Marieta Puhovichová 09.03.2023
Cirkevné konzervatórium oslavuje

Záverečná klaňačka po koncerte (zľava): Ján Kurimský, Linda Vannayová, Samuel Černý, Zuzana Ďurfinová, Martin Brveník. Snímka: Marieta Puhovichová

V Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade koncert 23. januára úspešne zavŕšil majstrovské organové kurzy, ktoré viedla svetoznáma organistka, rodáčka zo Slovenska Monika Melcová.

Pod jej vedením si piati študenti – Zuzana Ďurfinová, Linda Vannayová, Samuel Černý, Martin Brveník a Ján Kurimský – zdokonalili interpretačné zručnosti a získané informácie sa naučili pretaviť do prezentovaných diel.

Z HISTÓRIE ODBORU

Založenie odboru cirkevnej hudby iniciovala v  školskom roku 1994/1995 Eva Malatincová v spolupráci s Ferdinandom Klindom a Evou Kamrlovou, ktorá ho aj viedla.

O dva roky pribudla ako pedagogička Zlata Koričanská a s príchodom koncertného umelca Mareka Vrábela vznikol nový, koncertne zameraný odbor – hra na organe. V súčasnosti vyučuje v odbore Mária Kolenová, Marieta Puhovichová, Róbert Tišťan a riaditeľ konzervatória Marek Vrábel.

Štúdium organa a cirkevnej hudby doteraz absolvovalo 29 študentov. Ponúka komplexné vzdelanie zahŕňajúce praktické aj teoretické predmety v oblasti organovej interpretácie, dirigovania, sólového a zborového spevu, liturgiky, organológie či dejín literatúry a organa.

Študenti sa pravidelne aktívne zúčastňujú na slávnostných svätých omšiach a verejných podujatiach, ako sú Prehliadky mladých organistov, medzinárodné interpretačné kurzy organistov a súťaže slovenských konzervatórií.

ERASMUS AKREDITÁCIA

Od minulého roka sa možnosti rozvoja študentov ešte zvýšili. V programe Erasmus plus získalo Cirkevné konzervatórium akreditáciu v sektore odborného vzdelávania a prípravy na obdobie rokov 2022 – 2027 ako jediné konzervatórium na Slovensku.

Študenti aj pedagógovia tak môžu využívať rôzne formy zahraničných mobilít, ako aj spolupracovať s prizvanými odborníkmi z rôznych krajín. Aj spomínané organové kurzy s lektorkou Monikou Melcovou a jubilejný koncert na Bratislavskom hrade sa konali prostredníctvom podpory tohto medzinárodného programu.

Koncert okrem iného ukázal, že súčasným študentom organa a cirkevnej hudby nechýba talent ani chuť a nadšenie pracovať pre radosť nás všetkých a predovšetkým na chválu Pánovi.