Čoraz viac ekoaktivít medzi mladými

Mladí ľudia dokážu meniť svet. Dôkazom toho sú aktivity, ktorými prispievajú k zlepšeniu kritickej ekologickej situácie na zemi.
Miroslava Gromanová 12.05.2022
Čoraz viac ekoaktivít medzi mladými

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila pre študentov rôzne ekologické výzvy. Napríklad swapy oblečenia, kníh a rastlín. Snímka: archív –UPJŠ–

Pocit, že dokážu veci zmeniť, je pre mladých nanajvýš dôležitý. Hľadajú informácie, zapájajú sa do projektov v rámci svojho bydliska, a keďže sa čoraz viac škôl púšťa do rôznych ekokampaní a výziev, študenti sa môžu v zmenách k lepšiemu aktívne angažovať.

Minulý rok ohromila svet odvážna akcia mladých aktivistov z Holandska, ktorí nepočúvali hlasy ako „to sa vám nepodarí“ a vyhrali súd s britsko-holandskou spoločnosťou Shell. A tak musí globálna ropná spoločnosť počas ôsmich rokov výrazne znížiť emisie, negatívne ovplyvňujúce našu klímu.

Ale aj na Slovensku robia mladí ľudia mnoho aktivít, ktorými chcú prispieť k lepšej, perspektívnejšej budúcnosti z  hľadiska ekológie. Určite si v našich novinách viaceré z nich postupne všimneme bližšie.

Tentoraz sme sa pozreli na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a na aktivity Bibiany Košovej, mladej Liptáčky, zakladateľky občianskeho združenia Oživô.

ZELENÉ BENEFITY

Školy, ktoré budujú u svojich žiakov a študentov ekologické povedomie, sa snažia získať prívlastok „zelená“.

Takou je aj spomínaná univerzita, preto medzi prvé opatrenia, ktoré pre študentov, ale aj zamestnancov zaviedla, patria takzvané zelené benefity. Na ich získanie sa na univerzite organizuje systematický zber použitých batérií, kuchynského oleja a nespotrebovaných liekov.

„Z môjho pohľadu je z hľadiska ekológie mimoriadne dôležitá osveta a vzdelávanie,“ povedal nám kvestor univerzity Michal Tkáč. „Každý má skúsenosti, či už v rodine, alebo vo svojom okolí, s opakovaným presviedčaním ľudí o potrebe zmeny správania sa k nášmu životnému prostrediu.“

Ide im najmä o separovaný zber, ekomobilitu, ekologické nákupy, ale i ďalšie aktivity. „Mám veľkú radosť zo spontánnej a úprimnej reakcie študentov na našu výzvu. Zapojili sa do procesu budovania nielen zelenej UPJŠ, ale aj celkovo lepšej zelenej klímy,“ dodal Michal Tkáč.

EKOTÝŽDEŇ

Rada pre strategický zámer UPJŠ – zelená univerzita pripravila pre študentov hneď v prvé májové dni ekotýždeň plný praktických zelených aktivít. Počas celého týždňa sa študenti mohli zapojiť do rôznych ekologických výziev a na konci týždňa boli traja z nich odmenení vecnými cenami.

V ekotýždni sa napríklad konal dobrovoľnícky deň Pomôž botanickej záhrade, v rámci ktorého študenti a zamestnanci univerzity zveľadili areál záhrady. Od pondelka do stredy v univerzitnej kaviarni tiež prebiehali swapy oblečenia, kníh a rastliniek.

Cieľom swapu  je výmena vecí, ktoré ste už vyradili, nepoužívate ich ani nenosíte. Veci tak dostanú druhú šancu a nekončia v koši. Pravidlá sú jednoduché – koľko vecí prinesiete, toľko si môžete odniesť.

IDE O ŽIVOT

Výraz swap má pôvod v angličtine, a ako ste si už domysleli, znamená výmenu alebo odkladanie. Je to spôsob, akým sa nielen zbavujeme nepotrebných vecí, ale aj ušetríme peniaze, zlepšujeme komunikačné a obchodné zručnosti, no predovšetkým šetríme životné prostredie.

Tento spôsob pomoci našej planéte sa zapáčil aj Bibiane Košovej, ktorá založila občianske združenie Oživô. Pochopila, že v ekológii je dôležité začať od seba, a to i malými vecami a postupnými krokmi – zmenou myslenia a životného štýlu.

Na to je potrebné napríklad aj vzdelávanie v oblasti šetrenia životného prostredia. „Funkciu vzdelávania plní aj taká jednoduchá vec, akou je knižná búdka, ktorú sme dali vyrobiť a ktorá je o udržateľnosti a recyklácii kníh.

Tento princíp je už známy a rozšírený – každý môže do búdky priniesť nejakú knihu a na výmenu si nejakú odniesť.

Prípadne si nejakú knihu požičať a potom ju vrátiť,“ povedala nám Bibiana, ktorá sa zaujíma aj o mnoho ďalších ekoaktivít od recyklovania cez používanie látkových tašiek až po spomínané swapovanie a sadenie stromov. 

zWOOLni a vymysli niečo nové

Lifbee Academy je osemmesačný online vzdelávací program pre mladých ľudí, v rámci ktorého sa rodia vynikajúce biotechnologické projekty na riešenia problémov životného prostredia a ľudského zdravia. Najnovšiemu víťaznému tímu zWOOLni, ktorý je mimochodom čisto ženský – tvoria ho Lenka Martinická, Mária Bláhová, Veronika Cyprichová a Katarína Jankechová –, sa vďaka revolučnej technológii spojenia húb a ovčej vlny podarilo objaviť nový materiál. Ovčia vlna dnes často končí ako odpad na skládkach a v spaľovniach, no tím zWOOLni našiel spôsob, ako tento materiál oživiť a dať mu vysokú hodnotu v podobe premeny na alternatívu kože. Oproti ostatným udržateľným alternatívam kože má nenahraditeľnú výhodu – skvelé termoizolačné vlastnosti.

ZDROJ: LIFBEE ACADEMY, FACEBOOK