Do Šaštína prichádzame ako služobníci

Počas národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, čaká účastníkov nielen bohatý duchovný, ale aj kultúrny program. Jednými z tých, čo budú viesť chvály, sú aj umelci z formácie PiarMusic. Viac o ich aktivitách a o tom, čo predvedú v Šaštíne, prezradil Ján „Johno" Grešner, líder projektu PiarMusic.

24.09.2018
Do Šaštína prichádzame ako služobníci

Projekt PiarMusic zastrešuje kapely a umelcov, ktorí chcú hudbou a svojím talentom oslavovať nášho nebeského Otca. Snímka: archív PiarMusic

Kto sú vlastne PiarMusic?
PiarMusic je zoskupenie worshipových hudobníkov a lídrov spoločenstva Piar. Projekt PiarMusic zastrešuje kapely GodKnows, Heartbeat, Sunrise a ďaľších iných umelcov, ktorí chcú hudbou a svojím talentom oslavovať nášho nebeského Otca.

Čo vás všetkých spája okrem lásky k Bohu?
Tak v prvom rade je to chvála, uctievanie Boha. Ďaľšie veľké spojivo medzi nami je priateľstvo a potom hudba. Myslím si, že je veľmi dôležité mať úprimné priateľstvá. Snažíme sa o to, aby si ľudia nehovorili, akí sme dobrí hodobnící, ale aby sme dávali príklad, že sme ľudia, ktorí milujú Boha a majú medzi sebou úprimné priateľstvá.

Ale, samozrejme, hudba je niečo, čo nedokážeme od seba oddeliť, preto sa navzájom podporujeme a snažíme sa o rast aj v tejto oblasti.

Ktoré skupiny z vášho spoločenstva sa zúčastnia národnej púti?
Bude tam mix/prierez umelcov z nášho zoskupenia.

Aký program chystáte pre účastníkov? Na čo sa môžu najviac tešiť?
Do Šaštína prídeme ako služobníci, ktorí sa chcú s ľuďmi modliť. Žijeme v dobe, keď je veľmi potrebná modlitba za našu krajinu a je potrebné, aby sme si navzájom žehnali. Neviem, kde môže byť na to lepší priestor a príležistosť, ako na národnej puti. Takže prídeme s modlitbou :-) 

Vnímate vy osobne genius loci Šaštína?
Musím sa priznať, že do Šaštína idem prvý raz v živote, a to napriek tomu, že som navštívil všetky najvýznamejšie mariánske miesta. Ale vždy, keď sa povie slovo Šaštín, vzbudzuje to vo mne rešpekt a obdiv. Keď som bol menší, moja najobľúbenejšia pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka bola Tie šaštínske zvony. Už vtedy som si Šaštín spájal s niečím významným pre Slovensko.

Ako vyzerá mariánska úcta v podaní PiarMusic?
Spoločné smerovanie v mariánskej ucte nemáme, ale myslím si, že každý člen sa niečím inšpiruje nebeskou Matkou. Môžem odpovedať len za seba: Od Panny Márie sa môžeme učiť veľkej láske.

Myslím si, že cez všetku bolesť, ktorú si vytrpela, keď mučili a zabili jej Syna, vyžarovala z nej láska. A toto si ja osobne chcem zobrať a učiť sa tomu, že v akejkoľvek situácii môžem mať v sebe lásku pre druhých.