Do spoločnej modlitby sa zapojili od Bratislavy po Vysokú nad Uhom

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra sa uskutočnila modlitbová kampaň naprieč slovenskými diecéznymi centrami pre mládež. Zapojilo sa do nej viac ako 600 mladých.
TK KBS 03.12.2020
Do spoločnej modlitby sa zapojili od Bratislavy po Vysokú nad Uhom

Podujatie odštartovala svätá omša z kaplnky Oravského centra mládeže, ktoré sídli v Ústí nad Priehradou. Mladých počas nej pozvali, aby sa usilovali o spoločnú modlitbu, a zároveň na príklade evanjeliového Zacheja povzbudili k bezpodmienečnému prijatiu Pána Ježiša.

Štafetu modlitbovej kampane následne prebralo Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, ktoré nadviazalo siedmym dňom deviatnika k blahoslavenej Anne Kolesárovej. Rektor Domčeka Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák rozprával o duchovnej čistote s modlitbou venčeka Anny Kolesárovej.

Podujatie pokračovalo modlitbou bolestného ruženca, ktorú sa modlili mladí z Nitrianskej diecézy spolu s Andrejom Filinom. Podujatie pokračovalo pripojením sa mládeže z Košickej eparchie, ktorí sa modlili akatist ku klokočovskej Bohorodičke.

Po nich prebralo slovo Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline, kde sa mladí modlili pred eucharistickým Kristom. V adorácii pokračovali aj ich rovesníci z Diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách a neskôr aj mladí z Rožňavskej diecézy.

Žilinská diecéza sa pripojila modlitbou chvál, nasledovali mladí z Prešovskej archieparchie akatistom k hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

Kampaň pokračovala modlitbou k svätému Tomášovi Akvinskému v rámci adorácie Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Následne sa do modlitbovej reťaze pripojili mladí z Arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Bratislave.

Celé podujatie uzavreli mladí z Diecézneho centra mládeže Premeny vo Važci.

„Modlitba je to, čo nás najhlbšie spája práve v časoch, keď sa odporúča odstup. Sme radi, že sme sa spolu s mladými mohli pripojiť k výzve otcov biskupov modliť sa za Slovensko a taktiež k modlitbám mnohých, ktorí verne volajú Pána,“ zhodnotil modlitbovú kampaň Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity.