Futbalom spájajú viaceré komunity

Komunitné centrum Lipany, zriadené Arcidiecéznou charitou Košice, zorganizovalo už 16. ročník futbalového turnaja Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu.
Silvia Hrabčáková 18.05.2023
Futbalom spájajú viaceré komunity

Snímka: Matúš Chovanec

Posledný aprílový piatok venovali v Lipanoch športu a budovaniu spolupráce. Na umelej trávnatej ploche pri ZŠ Komenského 113 si zmeralo sily 11 družstiev.

Prvenstvo si po napínavom finále odniesli hráči z  Ozbrojených síl Slovenskej republiky – 20. prápor logistiky Prešov. Do 16. ročníka sa zapojili komunitné centrá Lipany, Čirč, Ľubotín, Sabinov, Svinia, Sečovce, Prešov, družstvo Old boys mesta Lipany a zástupcovia Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

SPÁJAŤ A NIE ROZDEĽOVAŤ

„S myšlienkou založenia tohto turnaja prišiel už môj predchodca,“ približuje Martina Slaninová, vedúca Komunitného centra Lipany. „Bolo mojou milou povinnosťou pokračovať v tejto tradícii. V dnešnej dobe, keď je veľa násilia, je dôležité hľadať veci, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú.“

Do turnaja sa mohli prihlásiť všetci. Dôležitá bola chuť a odhodlanie spájať sily a preveriť svoje zdatnosti. Na otvorení futbalového turnaja sa zúčastnil aj Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany: „Je to spoločná akcia, kde si chlapi a chlapci chcú zašportovať. Verím, že sa skončí nielen bez zranenia, ale aj s pocitom, že každý urobil niečo pre seba, pre svoje zdravie a pre budovanie vzájomných vzťahov.“

NAPÍNAVÝ SÚBOJ

Finálové derby bolo napínavé. O výsledku napokon rozhodli penalty a prvenstvo i putovný pohár si odnieslo družstvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vecnú cenu sa však víťazi rozhodli darovať najmladším účastníkom turnaja, družstvu Komunitného centra v Sečovciach.

V charite veria, že športom dokážu búrať predsudky, budovať priateľstvá a podporovať súdržnosť v rámci komunít. Celý turnaj sa mohol uskutočniť vďaka partnerom: mesto Lipany, Slovenský futbalový zväz, Komunitná nadácia Modrá Torysa a Potravinová banka Slovensko.