Hodnotili naše školy

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil svoje najnovšie rebríčky slovenských škôl. Tie nehodnotia kvalitu škôl, ale informujú o výsledkoch žiakov.
Ján Lauko 21.01.2022
Hodnotili naše školy

Ilustračná snímka: profimedia.sk

Napriek tomu, že počas roka 2021 bolo vyučovanie pre pandémiu obmedzené a neuskutočnili sa celoplošné merania (Testovanie 5, Testovanie 9, písomné maturity), inštitútu INEKO sa pre potreby zostavenia rebríčka podarilo zozbierať dostatok nových údajov.

Napríklad o uplatnení absolventov stredných škôl, mimoriadnych výsledkoch žiakov, využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní, počtoch učiteľov a žiakov či o finančných zdrojoch škôl.

Z celkového hodnotenia nevypadli ani ukazovatele o výsledkoch celoplošných testovaní, keďže v zmysle metodiky do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov dokopy až za štyri školské roky. Rebríčky INEKO nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri jej výbere.

Základné školy

Najlepšie sa umiestnila Základná škola na Staničnej v  Košiciach, ktorá bola v predošlom rebríčku na štvrtom mieste.

Prvú trojku dopĺňa Súkromná základná škola pre nadané deti na Bajkalskej v Bratislave (predtým piate miesto) a Základná škola Park Angelinum v Košiciach (pred rokom na 10. mieste).

Spomedzi cirkevných základných škôl sa najlepšie umiestnila Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorá sa v celkovom hodnotení zaradila na 11. miesto.

Stredné odborné školy

Podľa INEKO sa najvyššie umiestnila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, ktorá obhájila prvenstvo z predošlého rebríčka. Ako druhá nasleduje Súkromná stredná odborná škola na Ulici 29. augusta v Poprade – významný posun až z 25. priečky.

Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach, ktorá si polepšila o jednu priečku. Medzi cirkevnými strednými odbornými školami si najlepšie počínala Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorá sa umiestnila na 25. mieste.

Gymnáziá

V prípade gymnázií sa na popredných priečkach poradie nemenilo. Prvenstvo obhájilo Gymnázium Jura Hronca v Bratislave. Na druhom mieste je Gymnázium na Poštovej v Košiciach a trojicu uzatvára žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste.

Z cirkevných gymnázií sa v celkovom hodnotení najlepšie umiestnilo Gymnázium Matky Alexie v Bratislave, ktoré obsadilo 17. miesto.