Lebo v ňom aj tancujeme

O modlitbe tancom sa toho medzi veriacimi možno veľa nevie. Napriek tomu sa v Košiciach stretlo vyše sto tanečníkov, ktorí sa 10. a 11. augusta dali dokopy na prvej kresťanskej celoslovenskej tanečnej konferencii s názvom V ňom.
Jana Vilmanis 29.08.2019
Lebo v ňom aj tancujeme

Úvodný program tanečnej konferencie / Snímka: Miriam Hašková


Tanečnú konferenciu organizovalo katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s rôznymi hosťami. Podľa slov vedúcej organizačného tímu Lucie Bačovej bola konferencia dlhoročným snom ich tanečnej služby: „Chceli sme spojiť ľudí modliacich sa tancom, pohybom či vlajkami a vytvoriť tak celoslovenské spoločenstvo tanečníkov. Zároveň sme túžili porásť v tejto modlitbe, spoznať sa navzájom a vďaka novým kontaktom sa lepšie rozvíjať.“

 

Boh sa vie dotýkať cez tanec

Názov V ňom vychádzal z citátu zo Skutkov apoštolov (Sk 17, 28): „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ Celú myšlienku v prednáške prítomným rozobral Martin Benko, jezuita z Trnavy. Podľa neho slovné spojenie „v ňom“ znamená nemať identitu v negatívnych skúsenostiach, ktoré si človek so sebou nesie v rôznych zraneniach. „Naopak, je to možnosť v Kristovi byť z toho uzdravený a kráčať ďalej. Boh dokáže všetko využiť ako svoj nástroj, aj cez tanec sa vie dotýkať sŕdc druhých ľudí,“ vyjadril zároveň svoju vášeň pre modlitbu pohybom a tancom. Martin sa celkovo tešil iniciatíve urobiť konferenciu, vnímal ju ako niečo nové, čo môže veľmi obohatiť modlitbu tancom naprieč celým Slovenskom.

Prepukla radosť

Program obidvoch dní bol nabitý a, samozrejme, plný tanca. Po nápaditom úvodnom programe a svätej omši si účastníci mohli sami vyskúšať pohyb na workshopoch, ktoré pripravili hostia z rôznych spoločenstiev. Workshop moderné dynamické variácie viedla profesionálna choreografka a tanečnica Ivka Kučerová. „Účastníci ho dokončili doslova mokrí. Nechcela som, aby iba makali, ale aby si tiež našli nový spôsob hýbania sa. Pri spätnej väzbe som zistila, že u mnohých naozaj prepukla radosť, o čo mi vlastne aj išlo,“ zhodnotila Ivka spokojne.

 

Celé to brali hlbšie

Po večerných chválach, keď prítomní mohli naplno odovzdať svoj dar tanca Ježišovi, prišiel na druhý deň vrchol programu v podobe tanečnej svätej omše. Mnohým sa tak splnili očakávania alebo si odniesli bohaté zážitky. Ivky Kučerovej sa Boh dotkol najmä cez tanec na chválach: „Videla som v tej chvíli kompaktnú skupinu, ktorá kráčala v jednotnej atmosfére. Malo to pre mňa ohromné čaro. Aj keď mám rada naučené kroky, tu som musela uznať, že toto by nedokázala žiadna choreografia.“

Rovnako aj ďalší hosť, tanečník Oliver Plačko bol z konferencie povzbudený: „Mám rád tanec a stretol som tu zaujímavých ľudí. Účastníci to celé brali hlbšie ako len pohybovo. Vnímal som, že sa spojila kresťanská komunita a objavil som v tom pre seba nové veci.“