Lekári uznali zázrak na príhovor Carla Acutisa

Stredobodom Carlovho života sa stala Eucharistia, ktorú nazval svojou diaľnicou do neba.
Ján Lauko 05.12.2019
Lekári uznali zázrak na príhovor Carla Acutisa


Lekárska rada Kongregácie pre kauzy svätých 14. novembra vydala pozitívny úsudok o údajnom zázraku na príhovor talianskeho mladíka Carla Acutisa, ktorý zomrel v roku 2006 vo veku 15 rokov na leukémiu. Zázrak sa týka uzdravenia ťažko chorého chlapca v Brazílii. Teraz sa očakáva, aký názor na zázračný charakter tohto uzdravenia v rímskej fáze procesu blahorečenia zaujme Teologická komisia.

„Pokračujeme v modlitbe, aby Boh čoskoro povýšil svojho služobníka a povzbudil na cestu svätosti celú Cirkev, špeciálne mladých,“ uviedol v reakcii na posun assiský arcibiskup Domenico Sorrentino. Práve rodisko svätého Františka z Assisi by mohlo byť miestom slávnosti blahorečenia, keďže sa tam nachádzajú aj telesné pozostatky Carla Acutisa.

Médiá pritom začiatkom roka priniesli správu, že pri exhumácii pozostatkov Carla Acutisa sa zistilo, že jeho telo je neporušené. Tieto informácie však neboli oficiálne potvrdené.


Kto bol Carlo Acutis

Carlo sa narodil 3. mája 1991 v Londýne, kde jeho rodičia odišli za prácou. Neskôr sa vrátili do Milána, kde sa začal prejavovať jeho veľký obdiv k Oltárnej sviatosti. Stredobodom Carlovho života sa stala Eucharistia, ktorú nazval svojou diaľnicou do neba. Okrem toho mal rád programovanie, filmový strih či tvorbu internetových stránok. A práve prostredníctvom svojich počítačových schopností sa snažil nájsť nové spôsoby, ako pomôcť druhým posilniť ich vieru.

Po návšteve miesta eucharistického zázraku v Rimini sa rozhodol, že pripraví výstavu o všetkých takýchto zázrakoch. Ako 11-ročný tak Carlo začal vyhľadávať a katalogizovať viac ako 136 eucharistických zázrakov potvrdených Cirkvou. Získané materiály zverejnil na vlastnej internetovej stránke a neskôr pomohol vytvoriť výstavu schválenú Vatikánom, ktorá obišla celý svet.

„Hľadal ,dôkazy‘ svojej viery a chcel ich ponúknuť aj svojim rovesníkom, aby i oni spoznali dôvod, prečo sa oplatí veriť,“ zhodnotil Carlovo úsilie kardinál Angelo Scola, bývalý milánsky arcibiskup.


Utrpenie obetoval za pápeža

Carlo bol napriek mladému veku veľkým povzbudením nielen pre svojich rovesníkov. Jeden z jeho najznámejších citátov znie: „Všetci ľudia sa rodia ako originály, niektorí však zomierajú ako fotokópie.“ Aby sme neboli takýmito „fotokópiami“, Carlo radil, aby sa kompasom v našom živote stalo Božie slovo, ktorým sa máme neustále riadiť.

V jeho evanjelizačnej službe ho nezastavila ani leukémia. Krátko pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža Benedikta XVI. a Cirkev. Zomrel 12. októbra 2006, pochovali ho v Assisi, ktoré patrilo k jeho obľúbeným miestam.