Mladí opäť zbierali odpad

V dňoch, keď vrcholil Rok Laudato si’, skončila sa trojtýždňová iniciatíva Komisie pre mládež v Spišskej diecéze RE 246 – 2.0. Jej motto nenechaj to ležať inšpirovalo mladých ľudí najmä v Spišskej diecéze k vyčisteniu svojho okolia od odpadkov.
Daniel Lysý 11.06.2021
Mladí opäť zbierali odpad

V priebehu troch týždňov sa podarilo vyzbierať 662 vriec odpadkov. Snímka: archív Komisie pre mládež v Spišskej diecéze

Išlo už o druhú takúto iniciatívu po jeseni minulého roka, keď sa podarilo vyzbierať viac než 260 vriec odpadkov. Koordinátor iniciatívy Peter Štark uviedol, že veľmi milo ich prekvapil záujem ľudí a snaha urobiť niečo konkrétne pre náš spoločný domov:

„Mladí od Žiliny až po Michalovce nazbierali 662 vriec odpadkov a tým reálne prispeli k ochrane životného prostredia. Zvlášť chceme vyzdvihnúť žiakov z Cirkevnej základnej školy sv. Pavla v Sihelnom na Orave, ktorí vyzbierali až 277 vriec, čo je pri prepočte viac než štvrť tony odpadu. Je to veľké svedectvo o tom, že si vieme vážiť dar prírody, ktorý máme od Pána Boha.“

Iniciatíva získala taký veľký ohlas, že organizátori mohli v posledný týždeň vymeniť číslice v jej názve a premenovať ju na RE 642. Nakoniec sa podarilo vyzbierať ešte viac vriec odpadu. Peter Štark poďakoval všetkým ochotným mladým ľuďom a tiež žiakom a pedagógom Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda v Námestove a Gymnázia sv. Františka v Žiline za účasť na iniciatíve.