Mladí vedátori opäť súťažili

Bratislavské výstavisko Incheba 7. a 8. novembra hostilo vyvrcholenie 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET.
Katolícke noviny 28.11.2019
Mladí vedátori opäť súťažili

Porota vo finále ocenila 40 projektov, na ktorých pracovalo dokopy 53 žiakov. / Snímka: –FVAT–


Do celoštátneho finále súťaže školských vedeckých prác postúpilo z krajských kôl 80 projektov. Z nich odborná porota nakoniec ocenila 40 prác, na ktorých pracovalo 58 žiakov. Celkovo sa tento rok zapojilo do krajských kôl 255 mladých vedátorov, ktorí pripravili 167 projektov. Súťažili aj účastníci z Belgicka a Ruska, ktorí prezentovali šesť projektov.


Robotická platforma či robochameleón

Festival vedy a techniky je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Odborným garantom bola už tretí rok Slovenská akadémia vied spoločne spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Odmenou pre ocenených boli najmä postupy na veľké medzinárodné súťaže. Na Belgian Expo v Bruseli postúpila dvojica Michal Miškolci a Stanislav Jochman, ktorá porotu zaujala projektom autonómnej všesmerovej robotickej platformy schopnej lokalizácie objektov.

Do Ruska na súťaž Vernadsky national contest porota zasa poslala Pavla Ďuríka a Dávida Soliara, ktorí sa v kategórii environmentálne vedy prezentovali projektom zrážača emisných častíc. Spolu s nimi do Moskvy pocestujú aj Lucia Makaiová a Kristián Haris, ktorí zaujali v kategórii informatika a počítačové inžinierstvo projektom Balthazar – autonómnym biomechanickým robochameleónom.

Na prestížnu vedeckú olympiádu ISEF v americkom Anaheime porota poslala projekt z oblasti medicíny a zdravotníctva. Slovensko bude zastupovať Viliam Glézl, ktorý bude prezentovať testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátuna bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro. Do Číny na súťaž Castic pôjdu Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják, ktorí sa predstavili projektom výstavby a využitím nízkopólovej NMR spektroskopie.


Festivaly motivujú napredovať

Pri motivačných rozhovoroch Science talks, to zo svojich osobných skúseností potvrdila aj bývalá viacnásobne úspešná účastníčka festivalu Michaela Brchnelová, ktorá teraz študuje na prestížnej Technologickej univerzite v holandskom Delfte v Holandsku. Na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva sa venuje vysokorýchlostnej aerodynamike.

„Zvykla som chodiť na festivaly vedy a techniky a vďaka ním som tam, kde som. Urobili zo mňa kvázi vedca a stále mi dávali motiváciu pokračovať v bádaní. Nebojte sa, aj keď niekedy niečo nevyjde, môže vás to posunúť dopredu,“ povzbudila Michaela Brchnelová účastníkov festivalu, ktorých projekty ako členka poroty sama hodnotila.