Mladí vedátori opäť ukázali svoje schopnosti

Počas Týždňa vedy a techniky sa 9. novembra konalo aj celoslovenské finále 23. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Na tejto súťaži sa každoročne prezentujú najšikovnejší stredoškoláci, ktorí so svojimi víťaznými projektmi reprezentujú Slovensko na celosvetových súťažiach a európskych výstavách.
Ján Lauko 03.12.2020
Mladí vedátori opäť ukázali svoje schopnosti

Rezort školstva ocenil projekt žiačky Laury Burdovej, ktorý sa zameral na využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie. Snímka: archív AMAVET

Festival tento rok prvýkrát prebiehal v online prostredí. Túto formu si žiaci mohli vyskúšať už pri krajských kolách súťaže, keď svoje projekty prezentovali hodnotiacej komisii prostredníctvom webkamier.

Výsledky projektov predstavili formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali závery svojej vedátorskej práce počas predchádzajúcich mesiacov.

Do celoštátneho finále postúpilo 31 vedecko-technických projektov, ktoré pripravili 45 žiaci (31 chlapcov a 14 dievčat).

Osemnásť členov odbornej hodnotiacej komisie posudzovalo práce v deviatich súťažných kategóriách – biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy.

Postup na medzinárodné súťaže

Aj vyhodnotenie súťaže, ktoré sa konalo 10. novembra, prebiehalo online. Viacerí úspešní mladí vedátori získali okrem ocenenia práce aj postup na medzinárodné súťaže, kde so svojimi projektmi budú súperiť v konkurencii rovesníkov z celého sveta.

Napríklad projekt o bezpečnosti na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov, s ktorým prišli žiaci Slavomír Slezák a Michal Kišeľák, pôjde na Vernadsky national contest Moskva. Ide o ruskú vedeckú súťaž, ktorá podporuje mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu.

Na súťaž CASTIC Čína porotcovia poslali projekt Friendly Dalek – autonómny robot, s ktorým sa prezentovali Adrián Komanek a Patrik Michlian.

Ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za najlepší žiacky projekt získali dvaja žiaci. Laura Burdová za projekt využitia kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie.

Matúš Mlynár zasa za projekt interakcie medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra. Obe práce budú súťažiť aj na súťaži Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS.

No a na najprestížnejšiu súťaž mladých vedcov na svete, vedeckú olympiádu Regeneron ISEF, na ktorej sa každoročne zúčastní približne 1 800 študentov stredných škôl, porota poslala Jakuba Gála s projektom efektívnej neurónovej siete na autonómnom robotickom všesmerovom systéme.

Účasť na svetových výstavách

Niektoré práce budú tiež vystavené na svetových vedeckých expozíciách. Napríklad projekt armádneho robota od Igora Michaleca bude prezentovaný na Milset expo-sciences international v Mexiku, čo je prestížna svetová výstava pre mladých i skúsenejších vedcov.

Na virtuálnu prehliadku Expo-Sciences Luxembourg zasa pôjde pikobalón Jakuba Nagya a Adama Bednářa. Ide o ultraľahkú stratosférickú sondu, ktorá dokáže vykonávať meteorologické merania a namerané dáta ďalej odosielať.

Skúmali rádioaktivitu i depresiu

Z ďalších vedeckých prác porotu zaujal projekt s názvom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova, s ktorým prišli Aneta a Iveta Štefančínové v kategórii mladších žiakov.

Zaujímavý výskum osobitne ocenila Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Tá cenu odovzdala aj Anne Jambrichovej v kategórii starších žiakov za jej prácu o úlohe spánku v depresii v súvislosti s acetylcholínom.

Ocenenie v kategórii mladších žiakov odovzdala i hodnotiaca komisia Festivalu vedy a techniky AMAVET. Tú oslovil projekt Perzeidy verzus svetelný smog do Alexa Kanderku a takisto projekt inteligentnej brány od Bruna Rybárskeho.

Rezort školstva v rámci festivalu ocenil tiež pedagógov, ktorí pomáhali žiakom pri vedeckých prácach. Jednou z ocenených bola aj vyučujúca na cirkevnej škole – Miriam Feretová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.