Môj syn ma zachránil, hovorí matka Carla Acutisa

Carlo Acutis nie je inšpiráciou iba pre mladých, ale i pre staršie vekové kategórie. Veď i jeho mama Antonia Salzano Acutisová považuje svojho syna za záchrancu, ktorý ju naučil láske k Eucharistii.
Ján Lauko 19.03.2020
Môj syn ma zachránil, hovorí matka Carla Acutisa

Carlo Acutis inšpiroval i vlastnú mamu. / Snímka: facebook.com/carlo acutis PH


Carlo Acutis bude čoskoro blahorečený. Vo februári totiž pápež František rozhodol o blahorečení tohto mladého Taliana, ktorý zomrel v roku 2006 vo veku 15 rokov na leukémiu. Svätý Otec uznal zázrak na Carlov príhovor.

Príbeh malého počítačového génia, ktorý svoje nadanie využíval na ohlasovanie Krista v digitálnom svete, sa pomaly dostáva do širokého povedomia. Založil internetovú stránku, na ktorej katalogizoval všetky eucharistické zázraky potvrdené Cirkvou. Neskôr pomohol vytvoriť aj výstavu na túto tému, expozícia obišla celý svet.

Jeho príklad, ako šíriť evanjelium prostredníctvom moderných technológií, vyzdvihol pápež František i v apoštolskej exhortácii Christus vivit. Carlov vzťah k Bohu však nie je inšpiráciou iba pre mladých, ale i pre tých starších. Veď i jeho mama Antonia Salzano Acutisová považuje svojho syna za záchrancu, ktorý ju naučil láske k Eucharistii.


Mama pokračuje v synovom odkaze

„Rád chodil do kostola, obľuboval modlitbu a túžil vedieť čo najviac o svojej viere. Pre mňa bol kostol vzdialený. Vyrastala som v sekulárnej rodine. Mať však syna, ktorý sa ma neustále pýtal otázky o viere, ma nútilo tieto veci reflektovať. To bol dôvod, vďaka ktorému som sa priblížila k Cirkvi a sviatostiam,“ priblížila Antonia Acutisová v rozhovore pre portál Aleteia.

Ako dodala, Carlo bol jej malý záchranca, ktorý ju priviedol na špeciálnu cestu ohlasovania Kristovho daru Eucharistie. „Je to cesta, po ktorej pokračujem ďalej. Snažím sa šíriť jeho dedičstvo, najmä výstavu o eucharistických zázrakoch, ktorá bola na takmer všetkých kontinentoch a pomohla mnohým ľuďom.“
Eucharistia je diaľnica do neba

V čom mladík videl výnimočnosť Eucharistie, že jej venoval toľko pozornosti? „Cieľom každého kresťana je stať sa svätým. Cesta, ktorá k tomu vedie, je prijímanie Boha, milovať ho nadovšetko, milovať svojich blížnych ako seba samého, prijímať lásku prostredníctvom Eucharistie,“ vysvetlila Antonia Acutisová.

Carlo nasledoval túto cestu celý život. Od prvého svätého prijímania v siedmich rokoch až do svojej smrti nezmeškal možnosť ísť každý deň na svätú omšu. „Eucharistia je moja diaľnica do neba,“ hovoril. „Preto chcel, aby každý pochopil, aký veľký dar nám Ježiš dáva v Oltárnej sviatosti,“ poznamenala Antonia Acutisová, ktorá nepochybuje, že jej syn výstavou o eucharistických zázrakoch zasial semienko viery, aby pomohol svetu uveriť.


Uvedomoval si riziká technológií

Carlo si popri výhodách moderných technológií uvedomoval aj ich nebezpečenstvo. Preto si sám určoval časové limity na ich používanie. „Nechcel byť otrokom týchto nástrojov, vedel ich ovládať a využívať na šírenie veľkej lásky, akú cítil k Eucharistii a Ježišovi,“ uviedla Antonia Salzano Acutisová v inom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.

Poznamenal, že je neuveriteľné, ako sa pomocou nie práve najlepšieho počítača Carlovi podarilo priniesť posolstvo o eucharistickom Kristovi na takmer všetky kontinenty k tisícom rovesníkom. „Chcel ponúknuť iným to, čo bolo stredobodom jeho života: Ježiša,“ dodala matka Carla Acutisa.