Muži z KU si založili klub

Pri Katolíckej univerzite v Ružomberku vzniklo spoločenstvo mužov s názvom Catholic Gentlemen’s Club. Jeho cieľom je vzájomne sa inšpirovať, pomáhať si rozvíjať jedinečný potenciál, naplno prežívať svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru.
TK KBS 28.05.2021
Muži z KU si založili klub

„Túžba objaviť a potvrdiť svoju identitu ako muža je pre dospievajúcich chlapcov veľmi silná. Osobitne pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, kde otcovia či spoločnosť v tomto smere nie úplne zvládli svoju úlohu alebo zanechali zranenia.

U nás to bolo podobne a túžba stretávať sa, tráviť spolu čas, diskutovať, modliť sa a hľadať spoločne odpovede na otázky týkajúce sa života mladého muža bola celkom spontánna,“ vysvetľuje jeden zo zakladajúcich členov František Bartek.

Spoločenstvo momentálne funguje ako dve oddelené skupiny tých, ktorí ešte študujú na univerzite, a tých, ktorí už doštudovali a pracujú. „Máme pravidelné stretká, ktoré prebiehali počas pandémie virtuálne, a nepravidelné spoločné chaty, na ktorých sa stretávame všetci zo spoločenstva,“ približuje František Bartek a dodáva, že štafetu mužského klubu chcú odovzdávať aj ďalším študentom Katolíckej univerzity.