Na STU otvorili prvú univerzitnú škôlku

Na začiatku tohto akademického roka pribudla študentom Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorí už vychovávajú vlastné deti, zaujímavá možnosť. Univerzita otvorila prvú univerzitnú materskú školu, ktorá bude určená najmä pre ratolesti študentov a zamestnancov školy.
Ján Lauko 08.10.2020
Na STU otvorili prvú univerzitnú škôlku

„Otvorením vlastnej univerzitnej materskej školy STU chce pomôcť mladým rodinám zamestnancov a študentov, aby pre nedostatok miest vo verejných materských školách nemuseli zvažovať kariéru mimo výskumu a akademickej sféry,“ uviedol rektor univerzity Miroslav Fikar pri otvorení škôlky.

Podnetom bola problematická situácia študentov

Projekt materskej školy vznikol v roku 2017 ako reakcia na anketu medzi zamestnancami a študentmi STU.

„V minulosti prišli za nami študenti, že majú problém so škôlkami. Z vlastnej skúsenosti poviem, že ma bolelo srdce, keď šikovná kolegyňa učila a jej malé deti boli na chodbe, lebo ich nemala kde dať,“ uviedol koordinátor projektu Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Škôlka i stacionár

Univerzitná materská škola je jednotriedna a má kapacitu 22 detí. Trieda je vekovo zmiešaná, navštevujú ju deti vo veku 2 až 6 rokov.

Výučba prebieha v slovenskom jazyku a riadi sa školským vzdelávacím programom Malí vedci, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Prvé deti do škôlky nastúpili 8. septembra.

Okrem celodennej starostlivosti materská škola ponúka aj služby denného stacionára pre 5 až 7 detí. Ten bude určený pre študentov rodičov, ktorým zabezpečí krátkodobú starostlivosť o ich dieťa v čase, keď budú na vyučovaní alebo na skúške.

STU je vôbec prvá vysoká škola na Slovensku, ktorá je zriaďovateľom vlastnej univerzitnej materskej školy zaradenej do siete škôl. Výhodou je jej cenová dostupnosť pre rodičov, pretože značnú časť nákladov na prevádzku pokryjú verejné zdroje, ako je to v prípade verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobností miest a obcí.