Necúvajte pred radikálnosťou evanjelia

To, čo Ján Pavol II. povedal slovenskej mládeži pred 25 rokmi, je aktuálne i dnes.
Ján Lauko 14.05.2020
Necúvajte pred radikálnosťou evanjelia

Ján Pavol II. na stretnutí so slovenskou mládežou 30. júna 1995 na letisku v Janíkovciach / Snímka: Ján Macák


Bude to už 25 rokov, čo sa na letisku v Janíkovciach Ján Pavol II. stretol so slovenskou mládežou. Mal som tú možnosť byť medzi tými tisícmi ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na pápeža a vypočuť si jeho slová pre našu mlaď. Síce som mal vtedy iba šesť rokov a posolstvu, ktoré nám Ján Pavol II. adresoval, som pochopiteľne príliš nerozumel, pápežova návšteva sa mi vryla do pamäti.

Či už cestu na letisko, hľadanie si ideálneho miesta, trávenie času s rodinou a kamarátmi na netradičnom mieste, alebo dlho očakávaný prílet helikoptéry s pápežom si vybavujem dodnes. A keďže dnes už prejavom a príhovorom rozumiem o čosi lepšie, pri príležitosti 100 rokov od narodenia Jána Pavla II. som si prečítal, čo nám vtedy v Nitre povedal.


Nedajte sa opantať falošnou slobodou

Najviac ma asi oslovili tieto slová: „Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte, že Boží Duch, ktorý je vo vás, je mocnejší ako duch sveta (porov. 1 Jn 4, 4). S jeho pomocou je možné zachovávať Božie prikázania s radosťou.

Nezamieňajte si slobodu s individualizmom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným. Kresťania žijú slobodu ako službu v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pravej civilizácie v Európe a na celom svete. Sv. Cyril a Metod s nasadením života odmietli podriadiť vieru mocenským záujmom. Viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo. Fyzické otroctvo je viditeľnejšie ako morálne, ale morálne otroctvo nie je o nič menej nebezpečné. Jestvuje totiž otroctvo spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje sám.

Mladí Slovenska, majte vždy otvorené oči! Nedajte sa opantať ideológiou falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus, a tým pozbavuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.“


Nebude to ľahké

Zaujalo ma, ako pápež ešte pred vstupom do tretieho tisícročia vedel, čo bude najväčšou výzvou generácie mileniálov – zostať verní evanjeliu aj v dobe, keď sa nám vďaka výdobytkom slobody môže zdať, že bez Boha a jeho nariadení sa nám bude žiť jednoduchšie a lepšie.

Treba priznať, že asi každý z nás to tak z času na čas cíti. Najmä vtedy, keď sa pre Božie prikázania musíme vzdať vecí, ktoré nám prinášajú slasť. Ján Pavol II. nás však upozornil, aby sme sa nestali otrokmi týchto slastí, pretože tým neohrozujeme iba seba, ale i druhých. Alkoholizmus, gamblerstvo, neverou zranené srdcia – to sú len niektoré z prípadov, keď človek povýšením individuálnych pohnútok nad všetko ostatné zranil seba i blízkych.

Áno, pre mladých dnes nie je jednoduché vybrať sa cestou radikálnych požiadaviek evanjelia. Dôsledky totálneho oslobodenia sú však, myslím, dostatočným výkričníkom toho, že sa oplatí vybrať sa možno náročnejšou cestou, na ktorej konci je však radosť.


Spoločný apel s Františkom

Je obdivuhodné, ako sa v tomto posolstve zhodol Ján Pavol II. so súčasným pápežom Františkom. Ten o 21 rokov neskôr, keď už generácia mileniálov naplno vhupla do 21. storočia, adresoval mladým výzvu byť protagonistami Pánovej služby i v okolnostiach dnešného sveta, ktorý si vyžaduje sebaobetovanie.

„Drahí mladí, Pán chce z vás urobiť konkrétnu odpoveď na potreby a utrpenia ľudstva. Chce, aby ste boli znamením jeho milosrdnej lásky v našej dobe. Na splnenie tohto poslania vám ukazuje cestu osobného záväzku a sebaobetovania – cestu kríža.

Cesta kríža je cestou šťastia z nasledovania Krista až do hĺbky, často v dramatických okolnostiach každodenného života. Je to cesta, ktorá sa nebojí neúspechov, vyradení či samoty, pretože napĺňa ľudské srdce Ježišovou plnosťou. Cesta kríža je cestou života a Božieho štýlu, ktorou Ježiš dáva kráčať neraz chodníkmi rozdelenej, nespravodlivej a skazenej spoločnosti,“ zaznelo z úst Svätého Otca počas krížovej cesty milosrdenstva na Svetových dňoch mládeže v Krakove v roku 2016.

Nech sú pre nás slová pápežov povzbudením, keď budeme čeliť radikálnym požiadavkám evanjelia.