Nepočujúci kňaz mení životy

Pastorácia ľudí so sluchovým postihnutím je veľmi špecifickou formou duchovnej služby. Kórejský kňaz Benedict Park Min Seo patrí sám medzi nepočujúcich, no tento hendikep ho v ohlasovaní evanjelia ani náhodou nezastavil.

Lenka Vatrtová 09.07.2021
Nepočujúci kňaz mení životy

Na snímke je Min Seo (prvý zľava) počas svojej kňazskej vysviacky 6. júla 2007 v Soule. Snímka: profimedia.sk

Keď mal Min Seo osemnásť rokov, práve končil štúdium umenia na strednej technickej škole pre ľudí so sluchovým postihnutím v juhokórejskom Soule. Úplne ohluchol, keď mal dva roky. Bol to dôsledok liečby vážnej choroby, ktorú v tom veku prekonal.

Na omšiach zaspávali

Žiaľ, Min Seo nebol práve najtalentovanejší umelec, preto sa rozhodol navštevovať súkromné hodiny maľby. A práve jeho učiteľ ho priviedol ku katolíckej viere. Lebo dovtedy ju mladý Min Seo poznal len zbežne – vyrastal v budhistickej rodine, ale spolu so sluchovo postihnutými spolužiakmi občas zašiel aj do katolíckeho kostola.

Keď však Min Seo čítal knihy, ktoré mu odporučil jeho učiteľ, prišiel na to, že viera znamená oveľa viac. Začal pravidelne chodievať na špeciálne sväté omše pre sluchovo postihnutých. Celebroval ich počujúci kňaz, ktorý využíval služby tlmočníka do posunkového jazyka.

Mnohí sa však sťažovali, že kňazove homílie sú príliš náročné a ťažkopádne, nevhodné na pretlmočenie do posunkového jazyka. Min Seo si spomínal, že sa často stávalo, že ľudia počas liturgie zaspali. Preto viacerí sluchovo postihnutí začali chodievať na bohoslužby do protestantského kostola.

Tamojší kazateľ bol sám nepočujúci a jeho kázne boli jasné, ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné aj v posunkovom jazyku. Min Seo však cítil, že je srdcom katolík, nie protestant. V modlitbe preto prosil Boha, aby mu poslal do cesty nepočujúceho katolíckeho kňaza.

No Boh mu v jeho srdci odpovedal otázkou: „A prečo nie ty?“ Min Seovi však nebolo jasné, ako by sa niekto nepočujúci mohol prihlásiť do kňazského seminára a na štúdium teológie, preto myšlienku stať sa kňazom opakovane odmietal. Nakoniec však zistil, že práve to je jeho skutočné poslanie.

Hrboľatá cesta ku kňazstvu

Znie to ako neuveriteľný príbeh. Ako sa však otec Min Seo vyjadril pre portál Alleteia, jeho cesta ku kňazstvu bola poriadne hrboľatá, plná prekážok a slepých uličiek. Prvýkrát si začal reálne pripúšťať myšlienku zasväteného života, keď spoznal Toma Coughlina, prvého amerického nepočujúceho kňaza.

Dominikán Tom Coughlin, ktorý bol vysvätený za kňaza v roku 1977 v Baltimore, založil Dominikánsku misiu pre pastoráciu sluchovo postihnutých. Práve on podporoval Min Sea v rozhodnutí prísť do Spojených štátov amerických a začať študovať. „Jeho svedectvo mi dodalo nádej, že naozaj existuje možnosť stať sa nepočujúcim kňazom,“ opisuje Min Seo.

Preto už ďalej neváhal, odcestoval do Washingtonu a na Gallaudet University získal bakalársky titul z filozofie a certifikáty z anglického a amerického posunkového jazyka. Následne vstúpil do kňazského seminára v New Yorku, ktorý ponúkal študijný odbor špeciálne pre nepočujúcich bohoslovcov.

V škole sa však Min Seovi príliš nedarilo. Mal priemerné známky, vyučujúci hovorili jazykom, ktorý nebol jeho materinský, prirýchlo a asistent, ktorý mu mal pomáhať, nestíhal zapisovať.

Jedného dňa dostal list od predstavených seminára. Písalo sa v ňom, že veľmi zaostáva a nevedia si predstaviť, že by sa v budúcnosti mohol stať plnohodnotným kňazom. Min Sea prepadlo zúfalstvo. Bol už tak blízko svojho cieľa a zase nič. Zo seminára musel odísť.

V tom roku zároveň zrušili program pre nepočujúcich bohoslovcov. Mladý muž nevedel, ako ďalej. Po čase otázok a modlitieb sa mu dostala do rúk kniha o svätom Jánovi Máriovi Vianneyovi, ktorý tiež musel odísť zo školy, lebo mu nešla latinčina. Nakoniec s pomocou biskupa a spolužiakov dokončil školu, vysvätili ho a teraz je svätcom a patrónom kňazov.

„Pripadalo mi, že sme boli v rovnakej situácii,“ opisuje svoje pocity Min Seo. „On však vytrval a stal sa kňazom. Aj ja som sa teda rozhodol, že sa nevzdám.“

Páter Tom Coughlin našiel pre Min Sea iný študijný program teológie pre nepočujúcich, tentoraz s asistentom a dvomi tlmočníkmi. A tak sa mu podarilo úspešne ukončiť štúdium. Potom odletel do Soulu, kde ho za kňaza vysvätil miestny biskup.

Z Kórey do Washingtonu

Tento rok Min Seo oslávil 52. narodeniny a zároveň štrnáste výročie kňazskej vysviacky. Celý tento čas pôsobil v špeciálnej farnosti pre nepočujúcich v Soule. Každú nedeľu tam slávil svätú omšu pre približne 200 až 250 nepočujúcich veriacich v kórejskej posunkovej reči.

Takisto sa mu v auguste roku 2019 podarilo skolaudovať vo farnosti nový kostol. Nedávno sa však presťahoval do hlavného mesta Spojených štátov Washingtonu, kde si ho na tri roky „vypožičala“ miestna cirkevná obec.

Bude kaplánom vo farnosti svätého Františka z Assisi pre nepočujúcich a zároveň bude vyučovať a poskytovať pastoračnú službu na Gallaudet University, jedinej štátom oficiálne uznanej univerzite pre nepočujúcich a inak sluchovo postihnutých, ktorá poskytuje úplne všetky vzdelávacie programy upravené pre ľudí s týmto hendikepom.

V Amerike je totiž deväť percent populácie úplne nepočujúcich a práve vo Washingtone je ich koncentrácia najvyššia – tí, ktorí študovali na Gallaudet University, sa totiž v meste obyčajne aj usadili.

„Už sa veľmi teším na nové výzvy, ktoré ma pri pastorácii vysokoškolákov čakajú,“ vyjadril sa Min Seo. Dúfa, že ich bude môcť povzbudiť a podporiť rovnako, ako ľudia podporovali počas štúdií jeho samého.