Nesúhlasia so zrušením maturít

Katolícke školy kritizujú rozhodnutie ministerstva školstva zrušiť maturitné skúšky aj v tomto školskom roku.
Ján Lauko 16.04.2021
Nesúhlasia so zrušením maturít

Členovia Rady Združenia katolíckych škôl Slovenska sa koncom marca zišli na online rokovaní. Okrem prípravy valného zhromaždenia sa zaoberali súčasnou zložitou situáciou v školstve, ktorá poznačila zápisy do škôl, maturity i samotnú výučbu.

Vyjadrili nespokojnosť so zrušením maturitnej skúšky aj v školskom roku 2020/21. Podľa riaditeľov katolíckych škôl má spoločnosť teraz omnoho viac informácií o koronavíruse, ako sme mali pred rokom, ale menej informácií o vedomostiach žiakov.

Riaditelia zdôrazňujú, že by boli ochotní podniknúť všetky kroky a zaviesť všetky potrebné opatrenia tak, aby maturitné skúšky mohli prebehnúť.

Problém s priemerovaním

Tentoraz pri vystavení maturitného vysvedčenia budú mať učitelia problém aj so spriemerovaním známok, keďže predchádzajúce dva školské polroky boli čiastočne improvizáciou a reakciou na úplne novú situáciu a žiaci neboli riadne a úplne hodnotení.

Okrem toho ministerstvo školstva umožnilo školám uzavrieť klasifikáciu za prvý polrok prebiehajúceho školského roka do konca marca 2021, to znamená, že uzavretie známok na konci školského roka a spriemerovanie sa stávajú skutočne náročnými.

Ďalším problémom je, že sa o zrušení študenti dozvedeli veľmi skoro, čo ich prestáva motivovať k učeniu a strácajú možnosť mentálneho uzavretia svojho stredoškolského štúdia.

„Školy doteraz dostali niekoľko pokynov z ministerstva školstva dobre pripraviť a súčasnej situácii prispôsobiť maturitné skúšky, a tak aktuálne ohlásenie zrušenia maturít považujeme za predčasný a možno aj nelogický krok,“ uviedol prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič v stanovisku.

Ako budú maturanti ohodnotení

Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne. Výsledky maturitnej skúšky určia školy, rovnako ako vlani, aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia na strednej škole.

Priemer známok sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení.