Nová aplikácia naviguje mladých ľudí

Keys to bioethics (kľúče k bioetike) je názov aplikácie, ktorú predstavili na tlačovej konferencii počas Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Jej úlohou je zvýšiť povedomie a informovanosť mladých o bioetických problémoch.
Denisa Lukáčová 20.02.2019
Nová aplikácia naviguje mladých ľudí

Nová aplikácia sa snaží byť nástrojom, ktorý povzbudzuje mladých ľudí k túžbe po pravde. Snímka: Keys to bioethics

Nová aplikácia Keys to bioethics je druh virtuálnej príručky s otázkami a odpoveďami. Je prvá svojho druhu a v súčasnosti je k dispozícii pre Android v troch svetových jazykoch (taliančina, angličtina a španielčina), čoskoro bude zadarmo prístupná aj pre iOS.

Vznikla zdigitalizovaním malej papierovej príručky vytvorenej v roku 2013 pri príležitosti SDM v Riu de Janeiro. Pripravilo ju Dikastérium pre laikov, rodinu a život v spolupráci s Nadáciou Jérôme Lejeune Foundation.

„Je dôležité ukázať, že existujú hodnoty a že veda a viera sú vzájomne kompatibilné, pokiaľ sa veda týmito hodnotami bude riadiť,“ poznamenala Gabriella Gambino, zástupkyňa sekretariátu dikastéria.

Témy vyvolávajúce otázky
Kladú sa pred mladú generáciu, týkajú sa vývoja človeka od počatia, pohlavia a sexuality, asistovanej reprodukcie, transplantácie orgánov či výskumu kmeňových buniek.

Vyvolávajú množstvo otázok, na ktoré je nevyhnutné poskytnúť konkrétne, rýchle a dostupné odpovede. A najlepšou cestou, ako to urobiť, je osloviť mladých prostredníctvom nimi najviac používaného zariadenia – smartfónu.

Potrebujeme počuť hlas Cirkvi
Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj dobrovoľník SDM Antonio Garrido Salcedo, ktorý sa k novovytvorenej aplikácii vyjadril takto: „Dnes sme my mladí nasýtení množstvom informácií, ale nevieme, ako by sme mali nasledovať základné otázky. Preto potrebujeme počuť hlas Cirkvi.“