Ocenili ich za ochranu životného prostredia

Skupina mladých ľudí odhodlaných chrániť životné prostredie tichomorských ostrovov dostane tohtoročnú cenu za pokoj Pax Christi International.
VN SK 26.11.2020
Ocenili ich za ochranu životného prostredia

Tichomorskí bojovníci za klímu pokojným spôsobom zvyšujú povedomie o zraniteľnosti svojich komunít voči zmenám podnebia. Snímka: profimedia.sk

Výkonný výbor katolíckej mierovej organizácie Pax Christi International svojím rozhodnutím ocenil nenásilný zápas „živej siete“ mladých ľudí za zmierňovanie dopadu klimatických zmien.

„Živá sieť“ s názvom Tichomorskí bojovníci za klímu (Pacific Climate Warriors) združuje mládež zo sedemnástich tichomorských ostrovných krajín, ako aj tých, čo žijú v diaspórach v USA, na Novom Zélande a v Austrálii.

Členovia tejto skupiny sa rozhodli pokojným spôsobom zvyšovať povedomie o zraniteľnosti svojich komunít voči zmenám podnebia. Upozorňujú napríklad na to, že je potrebné znižovať využívanie fosílnych palív, ktoré narúšajú životné prostredie.

Generálna tajomníčka medzinárodnej organizácie Pax Christi International Greet Vanaerschotová vyjadrila uznanie environmentálnym nadšencom slovami:

„V tomto čase, keď Katolícka cirkev prehlbuje svoju oddanosť učeniu encykliky Laudato si‘, ktorá nám pripomína, že sme skutočne jedno spoločenstvo, oceňujeme Tichomorských bojovníkov za klímu; za ich príklad, ktorý nám ukazujú.“

Medzinárodná cena za pokoj Pax Christi, ktorá bola založená v roku 1988, je financovaná z Fondu pre pokoj holandského kardinála Bernardusa Johannesa Alfrinka (1900 – 1987). Určená je jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré sa angažujú za pokoj, spravodlivosť a nenásilie v rôznych častiach sveta.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Aucklande na Novom Zélande 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských práv, v rámci podujatia organizovaného spoločnosťou Pax Christi Aotearoa Nový Zéland.