Pandémia v nich prebudila chuť pomáhať

Mnohí mladí sa angažujú v rôznych spoločenstvách – a tiež poznáme spoločenstvá, ktoré sa angažujú v prospech mladých. Ako ich fungovanie ovplyvnil COVID-19? Zdá sa, že oslovené organizácie sa vynašli. A svojou troškou pomáhajú všeobecnému dobru. 
Mária Bilá 07.05.2020
Pandémia v nich prebudila chuť pomáhať

Mnohé aktivity sa v dobe pandémie presunuli do virtuálneho priestoru. Ilustračná snímka: archív Eduarda Fila

Šijú rúška, robia prednášky, nakupujú seniorom. Mnohé z daných činností vykonávajú rozmanití jednotlivci po celom Slovensku, systematicky sa im však venujú aj konkrétne organizácie. Obrátili sme sa na pár z nich. 

Svetlo sveta týchto dní
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže má približne 9 000 členov.

„Ako organizácia pracujúca s mládežou sme začali v oveľa väčšej miere využívať online nástroje na komunikáciu s našimi členmi. Podporujeme telekonferencie pre našich členov, aby naďalej spoločenstvá mohli mať svoje sretnutia,“ približuje predseda organizácie Eduard Filo (33).

„Snažíme sa telefonicky mentorovať, koučovať, či iným spôsobom rozvíjať našich animátorov. Tým, že je teraz obmedzená možnosť realizácie viacerých aktivít, sústredíme sa na prípravu metodík, plánovanie väčších podujatí.“

Mnohí členovia podľa neho majú kreativitu a dobrovoľnícky postoj.

„Príkladom môže byť spoločenstvo eSPé, ktoré spolu so spoločenstvom PIAR vytvorilo aplikáciu Nakúpime vám, kde môžu ľudia (najviac ohrození vírusom) zadať svoj nákupný zoznam a mladí im tento nákup zrealizujú,“ predstavuje Eduard Filo jeden z projektov.

„Ďalším príkladom je pomoc pri schránkovaní veľkého sídliska v Trenčíne informačnými letákmi o danej situácii, ktoré pripravilo mesto. Taktiež v tomto meste sa naši členovia nahlasujú ako dobrovoľníci pre ďalšiu pomoc obyvateľom.“  

Viacerí členovia robia tiež online semináre zdarma.

„Samozrejme, tej angažovanosti je oveľa viac, chceme tieto aktivity postupne zosumarizovať.“

Zdôrazňuje tiež, že niektorí ich členovia sú zároveň členmi krízových štábov na úrovní miest či obcí, ďalší pracujú v zdravotníctve.

„Povzbuzujeme ich, aby boli svetlom sveta a soľou zeme, aby prinášali nádej a odvahu do týchto dní,“ uzatvára Eduard Filo. 

Oratko online
Pre mnohých mladých sa môže „som doma“ rovnať „sodoma“. Saleziánsky pastoračný tím však bol jeden z prvých, čo promptne zareagoval na novú situáciu a spustil online projekt špeciálne pre deti a mládež.

„Od vyhlásenia karantény mali naši zamestnanci zriadený home office a spoločne sme fungovali na online platformách komunikácie. Boli sme nútení zrušiť väčšinu z našich plánovaných vzdelávacích aktivít a spoločne sme hľadali riešenie, ako ponúknuť vzdelávanie v inej forme,“ vysvetľuje Jana Krajčovičová  za organizačný tím „oratka online“.

Program online oratka funguje každý deň od 9. do 21. hodiny.

„Začíname zamyslením nad evanjeliom dňa, po ktorom nasleduje rozcvička. Na obed prebieha spoločná modlitba Anjel Pána,“ približuje Jana Krajčovičová.

„Čajovňa ponúka priestor, v ktorom sa môžeme inšpirovať, neformálne sa porozprávať s hosťom na danú tému dňa. Každý deň ponúkame prenos svätej omše a na dobrú noc nás čaká večerné slovko.“

Organizátori veria, že aj takouto formou sa môžu spolu zjednotiť, modliť sa a vytvoriť spoločenstvo, ktoré je aj v čase karantény naďalej spolu. 

Projekt založili rôzne zložky saleziánskeho pastoračného tímu (SDB, FMA, ASC, Domka, Laura), určený však nie je len animátorom a mladým zo saleziáskych stretiek a krúžkov, ale aj mladým zo širokej verejnosti.

Podobnú ideu pritom mali už dávnejšie; dá sa povedať, že pandemické opatrenia pomohli zaviesť teoretické úvahy o tom, ako byť prítomní v online medzi mladými, do praktickej realizácie.

„Myslíme, že vznikol zaujímavý projekt, v ktorom by sme chceli pokračovať v nejakej podobe aj po skončení tohto špecifického obdobia. Mladí budú v online priestore aj neskôr,“ tvrdí Jana Krajčovičová.