Pápež František vyzýva mladých rozhýbať veci

Františkova ekonomika (Economy of Francesco - EoF) je medzinárodné podujatie pre mladých ekonómov a podnikateľov. Tento rok sa účastníci z celého sveta stretli v Assisi. A nechýbal ani pápež František, ktorý mladých tvorcov zmien povzbudil.

Miroslava Gromanová 26.09.2022
Pápež František vyzýva mladých rozhýbať veci

Pápež František vyzval mladých, aby premenili ekonomiku, ktorá upadá, na ekonomiku života a dali jej „dušu“. Ilustračná snímka: profimedia.sk

Tretí ročník stretnutia sa uskutočnil od 22. do 24. septembra v Assisi. Prišlo naň približne tisíc mladých ľudí. „Spoločnosť a ekonomika bez mladých ľudí sú smutné, pesimistické, cynické,“ prihovoril sa Svätý Otec mladým ľuďom, ktorí sa zišli na podujatí EoF.

Podujatie vzniklo v roku 2019 a už vtedy pápež František apeloval na mladých, aby sa zamysleli nad ekonomikou zajtrajška. „Toto podujatie mi umožní stretnúť sa s tými, ktorí študujú ekonómiu a majú záujem o iný druh ekonomiky: ide o takú ekonomiku, ktorá prináša život, a nie smrť; ktorá začleňuje, a nie vylučuje; poľudšťuje, a nie odľudšťuje; dbá o stvorenie, a nie ho nivočí.

Podujatie nám pomôže spolu pobudnúť a spoznať sa a prípadne vytvoriť ,dohodu‘ na zmenu dnešnej ekonomiky a vdýchnutie duše ekonomike zajtrajška,“ napísal v liste pri príležitosti prvého ročníka. 

Účastníci

Keďže osobnú účasť na podujatí pandémia pominulé roky neumožnila a diskutovali len online formou, tento rok to bolo obzvlášť výnimočné. Na podujatí sa zúčastnili mladí ekonómovia z celého sveta od Južnej Ameriky, Európy až po Afriku.

Počas troch dní diskutovali v rôznych tematických skupinkách a schádzali sa na známych miestach v Assisi. A to Porciunkula, Svätyňa zrieknutia sa šiat sv. Františka či samotná Bazilika sv. Františka. Sú to symboly, cez ktoré podujatie poukazuje na odkaz Františka z Assisi – neoddeliteľné spojenie dobra človeka s dobrom životného prostredia.

Prihlásiť sa mohli mladí do 35 rokov v troch kategóriách – výskum (študenti a vedci z oblasti ekonómie); podnikanie (podnikatelia s rozbehnutými aktivitami vo vývoji) a tvorcovia zmien (tí, ktorí spravodlivo prispievajú k udržateľnému hospodárstvu).

Tri rady pápeža Františka

Svätý Otec povzbudil mladých, aby boli tvorcami spoločného domova bez akýchkoľvek nerovností a zraniteľností. Prvá rada bola, aby nezabúdali na chudobných a biednych, ale pozerali na svet ich očami. „Nech vaše každodenné rozhodnutia neprodukujú vyradených ľudí.“

Pri druhej rade vyzdvihol prácu, ktorá má byť dobrá pre všetkých: „Nezabúdajte na prácu, nezabúdajte na pracovníkov, nezabudnite vytvárať prácu, dobrú prácu a prácu pre všetkých.“

A treťou radou, ktorú Svätý Otec ponúkol mladým na stretnutí v Assisi, bolo „premeniť ideály, túžby a hodnoty do konkrétnych činov“. Na záver pápež František podpísal „dohodu“, ktorú navrhli účastníci počas pobytu v Umbrii. Ide o dvanásť záväzkov, ktorými mladí prijímajú výzvy Svätého Otca, aby zmenili ekonomiku zajtrajška.