Pápežská univerzita otvorila kurz o teológii počas COVID-19

Teológia v skúške COVID-19. Dialógy s vedou. To je názov nového študijného kurzu v ponuke Teologickej fakulty Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme.
VN SK 05.11.2020
Pápežská univerzita otvorila kurz o teológii počas COVID-19

Ako informuje univerzita vedená jezuitmi, kurz ponúkne úprimný a nepredpojatý dialóg medzi vedami a „vedou viery“.

„Aký je vzťah medzi vedou a vierou? Celá pandémia COVID-19 sa interpretovala čisto len vedeckými parametrami a vládne rozhodnutia sa prijímali na základe argumentov vedecko-technických komisií. Argumentom viery – ktoré boli pri čelení epidémiám v minulosti rozhodujúce – sa nevenovala pozornosť,“ vysvetľuje Gregoriana zámer otvoriť nový kurz.

V tejto dramatickej dobe charakterizovanej globalizáciou sa podľa univerzity znova objavujú významné otázky o Bohu, čase, človeku, Cirkvi či o živote.

„Prečo je tu tajomstvo zla? Prečo je tu toto utrpenie? Ako Boh koná v dejinách? Akú nádej ohlasuje kresťanské spoločenstvo? Ako budovať ľudské spoločenstvo medzi egoizmom a spoločným dobrom?“

Kurz pozostávajúci z dvanástich online prednášok bude spočívať v dialogickej konfrontácii renomovaného virológa Ernesta Burgia so skupinou špecialistov v teologických odboroch biblických vied, patrológie, fundamentálnej, dogmatickej a morálnej teológie.

Kurz sa začal 5. novembra a skončiť by sa mal 15. apríla 2021. Za poplatok je prístupný aj pre záujemcov mimo univerzity.