Potrebujú čas, priateľstvo, dôveru a lásku

Ako dobrovoľník môžete v rámci programu BUDDY darovať svoj čas a priateľstvo mladému človeku vyrastajúcemu mimo rodiny.

Laura Emrichová 19.11.2020
Potrebujú čas, priateľstvo, dôveru a lásku

Chlapská BUDDY dvojica. Snímka: archív OZ Pro Vida, program BUDDY

Takmer 5 000 detí u nás nevyrastá v svojich rodinách, ale v centrách pre deti a rodiny. Ich sociálne väzby zriedka siahajú mimo inštitúcie a ich pohľad na svet je často skreslený. Chýbajú im zdravé rodinné vzťahy a reálny kontakt s vonkajším prostredím, kde by boli zodpovedné samy za seba.

Iba úplné prijatie a cielená, individuálna starostlivosť môžu riešiť ich hlboko zakorenené traumy a rozvíjať ich potenciál. Každé dieťa si totiž zaslúži pozornosť a vzťah, ktorý je priateľský a nezištný. Potrebuje mať skutočný vzor, na ktorý sa môže pozerať, učiť sa od neho, a tak sa úspešne zaradiť do spoločnosti.

A preto aj pár hodín týždenne dokáže pozitívne zmeniť budúcnosť detí. „Vidím jej ochotu – snaží sa pomáhať ostatným, formuje svoje názory, pripúšťa svoju nedokonalosť, uvedomuje si, že slušným správaním sa dostane ďalej, hospodári s peniazmi a uvažuje o budúcnosti,“ povedala dobrovoľníčka Magda o svojom BUDDY dieťati.

Program BUDDY hľadá, vyberá, školí a spája dobrovoľníkov s deťmi z centier. BUDDY dobrovoľník je zrelý, dospelý človek, ktorý prijíma dieťa také, aké v skutočnosti je. Pravidelne každý týždeň sa s ním stretáva mimo centra a venuje mu to najvzácnejšie, čo má – svoj čas.

Dieťa tak získava človeka, ktorému môže plne dôverovať a pomáha mu pripraviť sa na samostatný život. Dobrovoľníci pritom dostávajú pravidelnú odbornú podporu a vzdelávajú sa, aby vedeli čo najlepšie podporiť konkrétne dieťa.

„Dobrovoľníctvo ma učí byť viac zodpovednou a zamyslieť sa nad tým, na čom v živote skutočne záleží. A, samozrejme, dáva mi nové priateľstvo,“ povedala Jarmila po pol roku s BUDDY dieťaťom.

Každý môže už dnes pomôcť deťom v Trnave, Trenčíne, Nitre, Pečeňadoch, Holíči a Kolárove. Iba mužov dobrovoľníkov potrebujeme do centier v Bratislave, Malackách, Bernolákove a Piešťanoch. Program sa v najbližších mesiacoch rozširuje aj na východ a v Košiciach a Prešove hľadá tých, ktorí chcú deťom venovať svoj čas.

Pomôžte deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodine, zaradiť sa do spoločnosti. Buďte BUDDY dobrovoľníkom alebo staňte sa pravidelným podporovateľom na www.tvojbuddy.sk.