Prečo si nájsť spoločenstvo

Nie je dobre byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Notoricky známe slová z Biblie pokojne môžeme aplikovať nie iba v rovine ľúbostných vzťahov, ale napríklad aj priateľstiev. Je možné, že práve v spoločenstve nájdeš kamarátov – a k tomu ešte omnoho viac.   
Mária Bilá 12.09.2019
Prečo si nájsť spoločenstvo

"Ľudské bytosti sú stvorené k tomu, aby svoj hlavný záujem a zaľúbenie nachádzali v druhých. Ja existuje len v kontexte toho, čo kresťanstvo nazýva spoločenstvo," píše Jim Forest. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Žiť na zemi tak, aby sme sa spoločne ťahali do neba.

Aj tak by sa dal priblížiť cieľ spoločenstiev, i keď každé na to ide trochu inou cestou.

V súčasnosti ich na Slovensku máme celkom dosť – rôzne spirituality, na ktorých stoja ich základy, môžu byť zárukou, že si nájdeš také, ktoré bude vyhovovať práve tvojmu duchovnému nastaveniu. 

Či už si vyberieš spoločenstvo, v ktorom sa kladie dôraz na službu, alebo také, kde sa viac pracuje so Slovom, isté je, že do tvojho života to môže priniesť viaceré benefity. 

Keď sa zmiešame
Na budovanie vzťahu s Bohom sú potrebné chvíle dôvernej, intímnej samoty s ním; zároveň však netreba opomenúť Ježišovo uistenie, že „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). 

Často sa k nám Ježiš prihovára v tichu a samote – ale často aj cez iných ľudí. 

„Kristus vzbudzuje odvahu prostredníctvom spoločenstva; pochybnosti rozháňa skrze priateľstvo. Nikdy nevloží všetku múdrosť do jedného človeka, ale rozdelí časti puzzle medzi mnohých. Keď spojíš svoje chápanie s mojím a podelíme sa o naše zistenia (...), keď sa zmiešame, premiešame, vyznávame hriechy a spoločne sa modlíme, hovorí Kristus,“ napísal v jednej zo svojich kníh Max Lucado. 

Práve priateľstvo iných môže byť záchrannou sieťou, ktorá nás vyloví z búrky našich pocitov a prílivu problémov. Ako radil v jednom liste sv. František Saleský:

„Buď si istý, že sa budeš cítiť lepšie, ak svoju vnútornú úzkosť odhalíš svojmu duchovnému vodcovi alebo aspoň dobrému a vernému priateľovi.“

Pravda povedaná v láske
Kto by však čakal, že v spoločenstve nájde komunitu vždy usmievavých ľudí bez problémov a charakterových chýb, ktorých jedinou úlohou a radosťou je spríjemňovať mu život, mýlil by sa.

Ako v hocijakom inom kolektíve, tak aj v spoločenstve nájdeš typy, s ktorými si sadneš viac, ale i  takých, s ktorými si nebudeš veľmi rozumieť.

V určitom zmysle je to tiež dar od Boha; cieľom spoločenstva predsa nie je pohodlný útek z reality, ale rast. Spoločenstvo vytvára skvelý priestor zistiť, aké sú naše silné a slabé stránky; a tiež priestor učiť sa zaobchádzať s rôznymi typmi ľudí. 

„Mladí majú túžbu po pravdivosti a láske. Hovorí sa, že skutočný priateľ ti povie pravdu, lebo ti chce pomôcť. Ak je pravda povedaná v láske, človeka to okreše. Ako keď údermi do kameňa vznikne pekná socha,“ zhrnul zmysel spoločenstva rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák v minuloročnom rozhovore pre Katolícke noviny.

Aj františkánsky kňaz Richard Rohr, ktorý v roku 1971 založil komunitu Nový Jeruzalem, v súvislosti s novým spoločenstvom poznamenal, že im nešlo „o harmóniu zbavenú akýchkoľvek napätí, ale o schopnosť zaobchádzať s napätiami“. 

Ak konečne otvoríš dvere
„Otvor svoje dvere tým druhým! Ešte nepočuješ, ako ťa volajú, avšak mnohí čakajú, že im prídeš otvoriť. Vyjdi zo svojho domu! Druhí ti chýbajú, tak ako aj ty im, aby si sa obohatil a aby si tak obohatil aj ich. Skús to, a ak konečne otvoríš dvere, zaručujem ti, že cez otvorené dvere vstúpi k tebe slnko. Si v temnote, lebo ich nechávaš zavreté,“ napísal Michel Quoist. 

Možno práve spoločenstvo ti dá možnosť naplno objaviť a rozvíjať dary, ktoré do teba Boh vložil – a ponúknuť ich iným.

Takýmto spôsobom si nielen navzájom spríjemňujeme spoločnú cestu – ale možno sa aj sami stávame pre iných cestou, ktorá ich privedie k novým horizontom.