Premena školy zvnútra

Tri piaristické školy boli v rovnakom termíne zapojené do mentoringovo-koučingového programu Premena školy zvnútra. Slávnostné ukončenie programu a odovzdávanie certifikátov sa konalo 27. januára v Poprade.
Anežka Kútiková 17.02.2023
Premena školy zvnútra

Spoločne chcú vybudovať komunitu inšpiratívnych ľudí v školstve, aby ponúkali kvalitné vzdelanie pre budúce generácie. Snímka: facebook.com/Učím rád

Mohli by sme to nazvať ako dobrodružná plavba. Na začiatku sme si neboli celkom istí, čo nás všetko čaká,“ povedal počas záverečného ceremoniálu riaditeľ Ambróz Jamriško z Prievidze.

Premena školy zvnútra vlastne znamená zvýšenie kvality vzdelávania, zlepšenie klímy v škole, viac aktivít a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín prostredníctvom mentoringu.

POČÚVAŤ SA NAVZÁJOM

Riaditeľka Piaristického gymnázia v Trenčíne Silvia Bagínová nadobudnuté skúsenosti zhodnotila takto: „V tejto dobe ‚nepočúvania‘ sme prežili rok, keď sme sa učili počúvať sa navzájom, aj seba samých či prírodu. Vďaka patrí tým, ktorí nás touto cestou sprevádzali. Veríme, že keď sa nám bude dariť počúvať, budú nás počúvať aj naši žiaci.“

Podmienkou prijatia do programu bolo, aby sa zapojilo vedenie školy a minimálne štvrtina učiteľského kolektívu. Cenné boli aj aktivity zamerané na podporu vedenia školy, napríklad desať hodín individuálneho mentoringu pre riaditeľa školy.

„Veľmi si vážime systematickú prácu a individuálny prístup lektorov a mentorov pri zvyšovaní dôvery učiteľov v ich schopnosti. Prácu na zmene nastavenia mysle, rozvíjanie komunikačných zručností a zvyšovanie pocitu zmysluplnosti,“ ocenila riaditeľka Rehoľného školského úradu piaristov Anežka Kútiková.

„Veríme, že na našich školách budeme pokračovať v ceste vnútornej premeny, aby sme našim žiakom odovzdali zo seba to najlepšie.“

MENTÓRIA

Od roku 2023 sa všetky programy rozvoja učiteľov vyčlenili z LEAF do novej organizácie Mentória. Misiou Mentórie bude pomáhať učiteľom v pedagogickom a osobnostnom raste na rozvoj vlastného potenciálu a  hodnôt budúcich generácií Slovenska.