Púť zrelosti jubilovala

Už dvadsiatypiatykrát sa mladí nad 23 rokov vybrali stráviť víkend v rodisku Anny Kolesárovej, aby spoločne načerpali silu pre svoj (duchovný) život. Púť zrelosti sa tentoraz niesla v duchu témy Cirkev: „kaviareň“ alebo „poľná nemocnica“?  a konala sa 10. až 12. mája.
Mária Bilá 30.05.2019
Púť zrelosti jubilovala

Hlavný hosť púte Ľubomír Hlad, rektor Univerzitného pastoračného centra Nitra, prijíma ako obetný dar Knihu čistých sŕdc. Do tej sa zapisujú mladí, ktorí chcú žiť čisto. Snímka: archív Domček FB/Robert Belohorský

Návštevníkov púte čakal program, ktorý už tradične tvorí štruktúru pútí zrelostí, napríklad prednáška v sobotu dopoludní, svedectvá a adorácia v sobotu večer, nočná tanečná zábava zo soboty na nedeľu. Každý deň bola pre pútnikov pripravená aj spoločná svätá omša a možnosť svätej spovede či duchovného rozhovoru. 

Medzi tradičné body programu roky patrilo putovanie k hrobu Anny Kolesárovej. V súčasnosti pútnici navštevujú kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde je umiestnený strieborný relikviár v tváre srdca navrhnutý Marekom Husovským. Veriaci tak majú možnosť uctiť si pozostatky Anny Kolesárovej priamejšie. 

Pre púte zrelosti je charakteristické, že účastníci sú hneď v úvode rozdelení do skupiniek podľa veku, v ktorých môžu spoločne diskutovať a zdieľať sa po každom bloku programu. 

Hosťom tejto púte bol Ľubomír Hlad, rektor Univerzitného pastoračného centra Nitra. V svojej prednáške uvažoval nad úlohou Cirkvi v dnešnom svete a priblížil ekleziologické princípy. Po prednáške mali diváci možnosť položiť mu doplňujúce otázky v rámci diskusie, do ktorej sa zúčastnený mohli doplniť napísaním svojich podnetov na lístočky.

Mladé ženy mali možnosť zaobstarať si a dať si posvätiť "prsteň Anny Kolesárovej". Snímka: archív Domček facebook

Súčasťou púte programu bola aj možnosť zaobstarania si a posvätenia „prsteňov Anny Kolesárovej“. Tieto prstene z pravého striebra, na ktorých sa nachádzajú tri kvietky symbolizujúce tri zdravasy (za múdre, čisté a živé srdce), sú určené pre mladé ženy, ktoré chcú aj navonok deklarovať svoju vnútornú krásu a dať najavo, že túžia budovať čistý vzťah.

Ich nositeľky sa zároveň zaväzujú, že sa denne budú modliť tri zdravasy a žiť sviatostný život. Ako sa smial rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák, ich cena je „celý život“, čím chcel naznačiť, že ich nositeľky chcú celý život žiť v duchu kresťanských hodnôt. Darované dobrovoľné príspevky za ne budú použité na plánovanú prístavbu pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Prvýkrát bol prsteň predstavený počas tohtoročnej valentínskej púte radosti.  

Mená nositeliek budú zároveň zapísané v takzvanej „zlatej knihe“, ktorej vznik inicioval tvorca prsteňov Marek Husovský.