Rodičia chcú pre deti menej učiva

Väčšina rodičov by úpravy v systéme vzdelávania počas epidémie koronavírusu privítala natrvalo.
Radoslav Plánička 07.05.2020
Rodičia chcú pre deti menej učiva

Až 67 percent rodičov by privítalo zmenu obsahu vzdelávania aj po prekonaní korona krízy. / Ilustračná snímka: www.istockphoto.com


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav v apríli predstavili zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahuvzdelávania počas trvania epidémie koronavírusu. Väčšina rodičov by však tieto úpravy v systéme vzdelávania privítala natrvalo. Ukázal to prieskum agentúry Focus, ktorý si dal vypracovať Komenského inštitút. Prieskum sa konal 15. – 17. apríla na vzorke 505 respondentov.


Slovné hodnotenie

Ministerstvo školstva SR umožnilo, aby z dôvodu korona krízy boli žiaci na základných školách na konci aktuálneho školského roka hodnotení aj slovne. Škola sa teda môže rozhodnúť, či pri koncoročnom hodnotení na vysvedčení využije hodnotenie len na základe známok, alebo na základe slovného hodnotenia bez známok, alebo kombináciu známok a slovného hodnotenia.

Až 61 percent z opýtaných rodičov preferuje možnosť kombinácie hodnotenia. Takmer štvrtina (23 percent) by si predstavovala výlučne slovné hodnotenie na konci tohto školského roka. No až 63 percent rodičov by slovné hodnotenie na vysvedčení na základných školách uvítalo aj v budúcnosti po skončení korona krízy.

„Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie majú v tejto situácii veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.


Menej predpísaného učiva

Ministerstvo školstva taktiež navrhlo, aby sa z dôvodu korona krízy zmenšil rozsah povinného učiva, ktoré majú deti na základnej škole do konca školského roka prebrať. Takmer tri štvrtiny rodičov detí základných škôl (72 percent) s týmto návrhom súhlasí. A mnohí z nich to nevnímajú iba ako aktuálny problém.

Až 67 percent rodičov by privítalo zmenu obsahu vzdelávania aj po prekonaní korona krízy.

„Dôraz na memorovanie faktov bol aj v minulosti problematický. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií, a posilňovať u nich životné zručnosti, akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,“ vysvetlila Tina Gažovičová, expertka Komenského inštitútu.