Sestra Karitas svieti mladým pod nohy

Provinciálna radkyňa Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul sestra Karitas Grobarčíková sa ako koordinátorka Združenia mariánskej mládeže zameriava na prácu s mladými.
Miroslava Gromanová 15.09.2022
Sestra Karitas svieti mladým pod nohy

Sestra Karitas má veľa pekných zážitkov s mladými. Napríklad aj z letného tábora v Nitre. Snímka: archív –KG–

S rehoľnými sestrami sa prvýkrát stretla vďaka svojej tete, sestre vincentke, ktorá ju počas letných prázdnin zavolala brigádovať na Svätú Horu pri meste Příbram. Tam sa v sestre Karitas začala prebúdzať cesta duchovného materstva.

„Oslovoval ma ich spôsob života, v srdci som pociťovala, že Pán ma pozýva na túto cestu,“ spomína. „Pamätám si, ako som kráčala po ulici domov a v duchu som sa rozprávala, že by som aj išla cestou duchovného povolania, ale nedokážem opustiť rodinu, súrodencov a rodný kraj.“ No zverila sa Ježišovi a dala sa viesť.

„Cez letné prázdniny som opäť išla k sestrám na brigádu a odpovedala som na jeho volanie a pozvanie. Teraz sa smejem a hovorím, že ‚brigádujem‘ už skoro tridsať rokov.“

ČARO POSLANIA

Stala sa teda duchovnou matkou a svoju materinskú lásku odovzdáva ľuďom okolo seba. „Každá žena je povolaná k materstvu a ja som pochopila, že som pozvaná k tomu duchovnému. Učím sa od najlepšej učiteľky – Panny Márie.“ Toto povolanie sa snaží odovzdávať najmä mladým.

„Nielen tým, že sa za nich modlím, ale aj tým, že sa im snažím vytvoriť priestor dôvery, prijatia a pochopenia. Počula som peknú myšlienku, ktorou sa aj sama riadim: Nemám svietiť druhým do očí, lebo by som ich mohla oslepiť. Ale mám im svietiť pod nohy, aby vedeli, kade majú kráčať.“

ROZŠÍRIŤ SVOJE SRDCE

Združenie mariánskej mládeže je spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie. Ich cieľom je pomáhať druhým, rásť vo viere a popritom sa aj zabávať.

„Takéto združenie si priala sama Panna Mária počas zjavenia svätej Kataríne Labouré roku 1830 v parížskej kaplnke na Rue du Bac. Povedala, že si želá, aby sa zakladali spoločenstvá mládeže, ktoré budú rozširovať úctu k Nepoškvrnenému počatiu pomocou medaily.“

Koordinátorka sestra Karitas patrí do spoločenstva od roku 1991. Ako rehoľná sestra sa na východe Slovenska venuje práci s mladými a deťmi od roku 2000.

„Keď som začala službu koordinátorky združenia, uvedomila som si, že svoje srdce musím rozšíriť – dať priestor a čas všetkým deťom a mladým na celom Slovensku.“

Snímka: archív –KG–

OTVORENÁ PRE NOVÉ VECI

Formáciu zameriavajú v  mládežníckom združení na štyri piliere – v oblasti ľudskej, kresťanskej, mariánskej a vincentskej. „Každý rok pripravujeme stretnutie pre vedúcich, ale aj rôzne regionálne stretnutia, katechézy o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, športové dni, letné tábory a ďalšie aktivity, napríklad anima kurz.“

Mladí sa zapájajú aj do konkrétnej služby iným. „Zabezpečujú zbierku Boj proti hladu vo svojich farnostiach, zbierku pre chudobných Taška svätého Vincenta, navštevujú domovy dôchodcov, zúčastňujú sa na vincentských víkendoch v komunitách Dcér kresťanskej lásky.“

Ako sestra Karitas hovorí, od mladých často dostáva viac, než dáva. Napríklad sa pri nich učí byť neustále otvorená pre nové veci.

„Práca s mladými je krásna. Sú odvážni, tvoriví a vedia sa zapáliť pre správnu vec. Uvedomujem si, že na istý čas vstupujem do ich života a môžem s nimi kráčať, pomôcť im spoznať svoje dary a naučiť ich dávať sa do služby druhým.“

VYTRVAŤ VO VIERE

Počas dlhoročnej práce s mladými sestra Karitas prežila veľa pekných momentov, no vybrať jeden je pre ňu veľmi ťažké. „Ale podelím sa o  skúsenosť, ako jeden chlapec navrhoval, aby sme zorganizovali celoslovenský výlet. Do prípravy sa zapojili viacerí mladí a akcia dostala názov Krídla lásky. Hoci sa zdalo, že akcia bude pre malý počet prihlásených zrušená, nestalo sa tak. Prišlo okolo 350 účastníkov a aj pri takom počte bola atmosféra veľmi rodinná.“

No sú aj tmavšie momenty, v ktorých sestra cíti bolesť a to, „keď mladí, ale aj dospelí žijú bez viery, bez kresťanských hodnôt“. Na záver sestra Karitas posiela odkaz mladým dievčatám, ktoré sa rozhodujú ísť cestou rehoľníčky.

„Keď som povedala svojej mame, že sa chcem stať rehoľnou sestrou, povedala mi len jednu vetu: Vytrvaj v tom, pre čo a pre koho si sa rozhodla.“