Šíriť pozitívne správy prostredníctvom médií

Mediálny seminár organizovaný konferenciou biskupov v hlavnom meste Papuy-Novej Guiney hostil 23. februára vyše 60 katolíckych študentov. Bol zameraný na šírenie pozitívnych správ prostredníctvom log, plagátov či fotografií. Ďalší seminár sa chystá 30. marca, zameraný bude na písanie článkov.
Denisa Lukáčová 21.03.2019
Šíriť pozitívne správy prostredníctvom médií

Mediálny seminár bol dobrou skúsenosťou pre mladých študentov. Snímka: Tlačové oddelenie Konferencie biskupov Papuy-Novej Guiney a Šalamúnových ostrovov

„Seminár ponúka študentom možnosť byť kritickými spotrebiteľmi a zároveň kreatívnymi tvorcami médií,“ povedal Ambrose Pereira SDB počas úvodného zasadnutia programu. Študentov povzbudil, aby praktizovali a zdieľali to, čo sa učia, a aby boli svedkami evanjeliových hodnôt.

„Šírte pozitívne správy prostredníctvom plagátov a fotografií a svojím životom vždy ohlasujte evanjelium,“ povedal.

Bloky
Seminár prebehol v troch samostatných blokoch. Prvý z nich bol zameraný na posolstvo pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu komunikácie. Študenti diskutovali o používaní smartfónov, prístupe k sociálnym médiám a ich vplyve na mladých ľudí. Po diskusii sa účastníci seminára venovali tvorbe loga k Svetovému dňu komunikácie.

V druhom bloku sa učiteľka katolíckej strednej školy Sherryl Extra-Isoaimo upriamila na tvorbu plagátov s posolstvom - tie študenti napokon sami vytvárali.

V poslednom bloku seminára sa prítomní pod vedením Ambrosa venovali fotografovaniu. Ich úlohou bolo vytvoriť fotografie vystihujúce rok 2019. Na konci dňa nasledovali hodnotenia a diskusie.

Reakcie mladých
Účastníkom sa mediálny seminár veľmi páčil, okrem teoretických poznatkov sa učili vzájomnej interakcii a tímovej práci.

„Pracovať spoločne ako tím a pomáhať si navzájom – to je to, čo sa mi na seminári najviac páčilo. Mojím záväzkom je povzbudzovať mladých, aby navzájom spolupracovali,“ vyjadrila sa študentka odbornej školy Limana Tofua Lele.

„Mediálny seminár je úžasný a som vďačná za to, že moja škola bola jeho súčasťou. Dnes som sa naučila veľa, najmä to, ako byť dobrou užívateľkou sociálnych médií,“ povedala Annabelle Morea.

Timothy Gei z technickej strednej školy sa k semináru vyjadril takto: „Získal som dôveru v seba postaviť sa pred všetkých a vyjadriť svoje myšlienky.“