Skúmajú duševné zdravie študentov

Študentská rada vysokých škôl spolu so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie vytvorila dotazník o duševnom zdraví vysokoškolských študentov počas pandémie. Slúžiť má na lepšie porozumenie aktuálneho prežívania a správania spojeného so štúdiom na vysokej škole počas pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi prijatými protipandemickými opatreniami.
Ján Lauko 25.06.2021
Skúmajú duševné zdravie študentov

Študenti vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do prieskumu, ktorý bude hodnotiť duševné zdravie vysokoškolákov počas pandémie. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Odpovede sú anonymné; ak by vám nejaká otázka nevyhovovala alebo by vám bola z nejakého dôvodu nepríjemná, nemusíte na ňu odpovedať. Výsledky výskumu budú publikované vo vedeckých časopisoch.

Účasťou na tejto štúdii súhlasíte s tým, že vaše anonymné odpovede budú použité na výskumné účely a budú prístupné aj ďalším výskumníkom. Nemusíte sa báť straty anonymity, všetky údaje sú totiž chránené podľa predpisov GDPR. Vyplnenie dotazníka by nemalo zabrať viac ako 10 minút.

Na čo všetko budete odpovedať? V prvej časti napríklad zodpoviete, ako by ste ohodnotili prístup učiteľov vo vašom študijnom programe k dištančnému vzdelávaniu. Prípadne ako by ste ohodnotili celkovú úroveň a náročnosť kvality dištančného vzdelávania.

Budete tiež môcť uviesť, nakoľko ste sa v poslednom roku cítili osamelí. V súvislosti s koronakrízou budete odpovedať, do akej miery pociťujete ťažkosti alebo obavy v oblasti financií, sociálnych vzťahov, účasti na spoločenských aktivitách, svojho zdravia a zdravia svojich blízkych.

Priblížite tiež, aké bolo vaše správanie a myšlienky v posledných dňoch. Cítili ste sa pri pomyslení na COVID-19 zle? Mali ste pocit, že pri nových informáciách ohľadom ochorenia COVID-19 prepadáte panike? Prípadne ste sa pri čítaní správ o ochorení COVID-19 cítili nesvoji?

Respondent takisto bude môcť uviesť, ako často sa za posledný mesiac cítil nervózne, nebol schopný kontrolovať stav podráždenia, prípadne mal pocit, že všetko ide podľa jeho plánu.

„Veríme, že poznanie vášho prežívania a ťažkostí, ktoré môžu byť so štúdiom v tejto situácii spojené, môže prispieť k mnohým praktickým riešeniam,“ píše sa v dotazníku. K jeho vyplneniu študentov na svojej internetovej stránke pozvala i Katolícka univerzita v Ružomberku, kde nájdete aj webový odkaz na dotazník.