Slovenské Jakubčatá v Brne

Pod názvom Jakubčatá vystupujú mladí pracujúci a študujúci Slováci v Brne. „Nebál by som sa povedať, že niektorým z nás Jakubčatá zásadne v živote pomáhajú byť čoraz lepšou verziou seba samého, vznikajú tu priateľstvá na celý život i manželstvá,“ povedal Ľubomír Skirka, jeden z lídrov spoločenstva.

Miroslava Gromanová 09.05.2022
Slovenské Jakubčatá v Brne

Po tornáde na južnej Morave niekoľko týždňov pomáhali v súčasnej farnosti kňaza Mariána Kalinu, kde často organizujú spoločné akcie. Snímka: archív Jakubčiat

Spoločenstvo sa začalo formovať v roku 2006, keď vtedajší slovenský kňaz v Kostole sv. Jakuba v Brne Marián Kalina slúžil večerné nedeľné omše v slovenčine.

Neskôr vznikol menší spevácky zbor, ktorý sa tiež časom rozvíjal a zväčšoval ako celé spoločenstvo Jakubčiat. „A tak v roku 2010 vzniklo spoločenstvo Jakubčatá, ktoré rozšírilo svoje aktivity aj o mnoho ďalších oblastí a stalo sa v Brne centrom kresťanov z rôznych kútov Slovenska,“ opísal vznik Jakubčiat študent Ľubomír.

Jeho poslaním je vytvoriť druhý domov pre všetkých členov spoločenstva. To sa im darí najmä vďaka otvoreným dverám farnosti sv. Jakuba. „Za to by som rád poďakoval kňazom Mariánovi Kalinovi, Václavovi Sloukovi, ako aj súčasnému farárovi Janovi Pacnerovi,“ vyjadril vďaku Ľubomír.

Spoločenstvo sa snažia udržiavať a zveľaďovať mnohými spoločnými aktivitami a podujatiami. Okrem stretnutí na svätých omšiach so slovenskými kňazmi organizujú stretká, kde si spoločne dajú čaj, porozprávajú sa. „V pondelky býva takzvané pondelkové stretko, ktoré pozostáva predovšetkým z prednášky pozvaného rečníka na duchovné, filozofické alebo spoločenské témy,“ porozprával Ľubomír.

Cez týždeň si vypĺňajú spoločný čas duchovnými obnovami, adoráciami či dokonca spoločným čítaním Biblie. „V rámci misijného tímu sa zapájame do aktivít lokálnej Komunity Sant' Egidio a pomáhame s rozdávaním oblečenia, potravín a bagiet ľuďom bez domova,“ dodal člen spoločenstva Ľubomír. Organizujú aj napríklad Jakubčiatsky ples, grilovačky, športové aktivity, ktoré ich spájajú.

Súčasťou spoločenstva sú aj rôzne tímy, ktoré riadia štruktúru skupiny. Napríklad misijný, duchovný, propagačný, spevácky zbor a mnohé iné. „Lídri sa stretávajú na organizačných stretnutiach v rámci semestra, kde diskutujú o aktuálnych témach a smerovaní spoločenstva a následne organizujú v rámci tímov jednotlivé oblasti života spoločenstva,“ vysvetlil Ľubomír.

Porozprával tiež, že pred začiatkom štúdia na vysokej škole chcel patriť do nejakého spoločenstva, chcel niekam patriť, spoločne sa deliť o pocity, zážitky, ale nenabral odvahu. „Jakubčatá ma určite oslovujú v tom, že napriek tomu, že som vzdialený od mojej rodiny na Slovensku, tak tu tvoríme jednu veľkú rodinu a môžeme sa na seba spoľahnúť a vidieť v sebe kúsky nášho Otca,“ povedal spokojný Ľubomír.

Lukáš z Púchova je tiež členom spoločenstva Jakubčatá, ktorý sa o ňom dozvedel predtým, ako šiel študovať do Brna. „Spoločenstvo je z môjho pohľadu výnimočné v tom, že spája ľudí z celého Slovenska a každý doň prináša niečo originálne. Rovnako ma oslovuje aj široká ponuka aktivít, do ktorých sa členovia môžu zapojiť,“ povedal Lukáš.

Aj on tu spoznal zaujímavých ľudí, s ktorými sa môže deliť o každodenné starosti, ale aj úsmevné zážitky. „Každá akcia, na ktorej sa zúčastňujem, ma posilňuje na duchu a dodáva mi energiu a chuť do všedných dní,“ dodal Lukáš.

„Najviac ma na nás baví naša rôznorodosť - zmes ľudí z každého kúta Slovenska, spleť pováh, záujmov, talentov, pričom nás spája práve túžba po živote s Bohom,“ opísala svoj pohľad na spoločenstvo Patrícia zo Sniny.