Som perla a čakám na toho, kto ma bude hoden

Dobrodružstvo života so sebou prináša aj sieť vzťahov. Máme rôzne putá – k rodičom, priateľom, spolužiakom, ku kolegom, ba aj k neznámym ľuďom. Najsilnejší vzťah začíname vytvárať, keď si hľadáme partnerku/partnera. Dovoľujeme druhému vstúpiť do nášho života a s dôverou jej/jemu vkladáme svoje srdce do dlaní.
Tomáš Jellúš SJ 05.02.2019
Som perla a čakám na toho, kto ma bude hoden

Právom očakávame, že nebudeme pre druhého len možnosť, ale priorita. Ilustračná snímka: © ingimage

Nájdenie tej/toho, do ktorých sme zamilovaní a s ktorými to neskôr prerastá do lásky, ktorá sa spečatí celoživotným spoločenstvom muža a ženy, je asi najdôležitejšia udalosť nášho života, lebo naše osobné „ja“ sa rozrastá v spoločné „my“. 

Celé naše srdce môžeme darovať len jednému človeku. Ľudstvo je ako misa ovocia. Každý z nás je iný druh, ale každý má svoje výnimočné, krásne vlastnosti. Od druhého očakávame vernosť a lásku, nie aby si zamiloval „ovocný šalát“.

Ľudské srdce nie je tovar, ktorý si vo výklade vyhliadneme a potom kúpime, a keď sa nám nebude páčiť, tak si ho môžeme vymeniť.

Chceme, aby nás niekto mal tak rád, že hoci na svete žije veľmi veľa žien, predsa on v nás vidí princeznú. Princezná je dievčina, ktorá vyniká nad ostatné obyčajné sedliačky či slúžky v kráľovstve. A v každom vážnom vzťahu by pre chlapca mala byť práve ona jeho princezná, aby sa mohla tešiť zo svojej výnimočnosti a aby mohla duchovne žiť z tohto prijatia.

Jeden chlapec mi hovoril, ako sa ho jeho priateľka pýtala, ako ju vníma. On ju chcel potešiť, tak jej povedal: „Si oveľa krajšia ako iné dievčatá, si oveľa múdrejšia, dokonalejšia a šikovnejšia ako všetky dievčatá na svete.“ A ona namiesto toho, aby to zobrala ako kompliment, odvetila mu: „Nesprávne. Ty ma porovnávaš s inými dievčatami. Ja nie som najlepšia. Ja som ešte viac. Ony sú slúžky, ja som princezná. Ako sa vôbec opovažuješ porovnávať ma s inými? Ja som iná kategória, som jediná.“ Je to možno úsmevná príhoda, ale tá dievčina mala pravdu.

Očakávame, že nájdeme tú a toho, kto v nás bude vidieť krásu ponad všetku krásu sveta. Podobne ako Boh sa skláňa ku každému človeku osobitne, ako keby práve on bol stredobodom vesmíru, tak sa učíme aj v našich vzťahoch lásky a zaľúbenosti byť vernými tej a tomu, ku komu nás priviedlo naše srdce.
A ak sa v živote stretneme s bolestným rozchodom, že nás niekto necitlivo zradil – nás a našu dôveru - že nám vrazil surovo meč do srdca, nech nás poteší táto myšlienka.

Ak si diamant, Boh dovolí, aby ťa iné kamene zavrhli, lebo si určená a vyvolený pre niekoho výnimočného, kto bude mať dostatok sily správať sa k diamantu ako ku kráľovi/kráľovnej všetkých kameňov na svete. 

Svadba je asi ten najkrajší deň v živote ženy. Je prekrásne vystrojená a oči všetkých spočívajú na nej, má zaručený obdiv všetkých svadobčanov. A tieto sviatočné chvíle má v srdci od toho dňa po celý život, lebo jej drahý rytier v nej vidí túto krásu, výnimočnosť a dobro po celý život. Ľudské srdce je uspôsobené tak, že hľadá svoju poličku a nemôže byť šťastné osamotené.

Boh nám dáva túto výlučnú lásku a učí nás aj ako ľudí, aby sme boli schopní milovať niekoho na 103 percent. 

Musíme v sebe prijať: Áno, som perla. Nie som obyčajný kameň. Zaslúžim si a mám na to právo byť obdivovaná a uznávaný ako perla. A ak máme aj bolestné skúsenosti, ktorým sa, nanešťastie, pre ľudskú slabosť druhých nevyhneme, tak nech nás sprevádza vedomie, že v prírode perla vzniká vlastne tak, že do ustrice vojde zrnko piesku, ju to bolí, a tak si ju obalí na hladkú perlu.

A tak z bolesti drsného piesku vzniká nádhera perly.

Aj z bolesti našich sklamaní v medziľudských vzťahoch sa tvoríme my ako perla a čakáme na tú/toho, kto nás bude hoden.