Spoznaj sám seba a priprav sa na život

„Stále ma neprestáva fascinovať, aký je skauting všestranný na rozvoj osobnosti,“ hovorí Ema Popíková (20), vedúca vodkýň v Zbore blahoslaveného Vasiľa Hopka v Prešove.
Ján Lauko 25.08.2022
Spoznaj sám seba a priprav sa na život

Skauting učí praktickým i ľudským zručnostiam. Vie to z vlastnej skúsenosti aj Ema Popíková (na spodnej ľavej snímke). Snímka: archív –EP–

Ema sa k skautingu dostala ešte ako dieťa. „Za túto skúsenosť vďačím najmä svojim rodičom. Pri hľadaní kresťanského spoločenstva pre nás deti ich oslovilo, že v skautingu mladí trávia svoj voľný čas v prírode a skrze Božie stvorenie spoznávajú Stvoriteľa.“

Ju osobne pri skautingu spočiatku udržali hlavne kamaráti a zábava. Mnohé hlbšie rozmery objavila, až keď dospievala. „Stále ma neprestáva fascinovať, aký je skauting všestranný na rozvoj osobnosti.

Napríklad postupne malými krôčikmi učí deti prijať za seba zodpovednosť, alebo dáva už mladým dospievajúcim rozmer nezištnej služby spoločenstvu,“ hovorí Ema. Myslí si, že skauting je v dnešnej dobe veľmi dobrý spôsob, ako cez hru pripraviť dieťa na život v dospelosti.

„Naučí sa napríklad vedieť zorganizovať domácnosť, vytvárať a udržiavať vzťahy či byť dobrým kresťanom formujúcim sa cez všetko, čo robíme.“

CELOROČNÁ PRÍPRAVA

Jednotlivé skupiny sú v rámci skautingu rozdelené podľa veku a pohlavia – vĺčatá a lienky (8 – 11 rokov), skauti a vodkyne (12 – 16 rokov), roveri a strážkyne (17 a viac rokov). Všetky skupiny sú združené pod jedným zborom, takže všetci sa zídu na spoločných zborových akciách niekoľkokrát do roka.

Inak lienky, vĺčatá, vodkyne aj skauti fungujú viac-menej samostatne. Roveri a strážkyne robia vedúcich mladším deťom. Skautské skupiny sa stretávajú každý týždeň. „Niekedy ideme cez víkend na túru alebo krátky výlet a asi päť- až šesťkrát do roka chodíme na víkendovku od piatka do nedele,“ približuje Ema.

Vyvrcholením celého roka je letný tábor, na ktorý sa dlhodobo pripravujú. „Na stretnutiach sa venujeme všetkému, čo budú deti na prežitie v lese potrebovať. Okrem toho máme duchovný program, na ktorom pracujeme spolu s našimi duchovnými asistentmi – kňazmi, ktorí sa nám venujú.

Cieľom je, aby sa nám podarilo prepojiť v aktivitách vieru s každodenným životom, aby sme naučili deti nevnímať ju ako niečo oddelené a vzdialené,“ vysvetľuje vedúca vodkýň.

Snímka: archív –EP–

SKÚŠKA VZŤAHOV

Samotný tábor je podľa jej slov veľkou skúškou vzťahov. „Pri každodennom vstávaní, varení, umývaní riadu, príprave scénok a iných denných aktivitách ľahko vyjdú na povrch povahové rozdiely, alebo aj rozličné predstavy jednotlivcov o fungovaní v družine,“ približuje.

Ani skautom sa nevyhýba ponorková choroba, keď už jeden druhého majú plné zuby.

„Desať dní alebo dva týždne byť na jednom mieste s tými istými ľuďmi nie je vždy jednoduché. Ak vidíme, že v družine vzniklo nejaké napätie, musíme byť my vedúci, pripravení prispôsobiť program, nechať im čas na uzmierenie, alebo im pomôcť, keď si už oni sami nevedia,“ hovorí Ema.

Veľkou výhodou je aj to, že na tábore je po celý čas kňaz, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na svätú spoveď alebo duchovný rozhovor. „Vo väčšine prípadov konflikty vzťahy utužia. To, že spolu prežili v lese mimo civilizácie takmer dva týždne, má na ich budúce vzťahy veľmi dobrý vplyv,“ konštatuje.

KAMARÁTSTVA

Získala Ema vďaka skautingu veľa kamarátstiev? Aj také, ako sa hovorí, na celý život? „Bezpochyby,“ odpovedá. Približuje, že skauti fungujú v družinách, ktoré majú šesť až osem členov. Chlapci a dievčatá fungujú stále v tej istej skupine a trávia spolu veľa času.

Odovzdávajú si skúsenosti, zažívajú krízové situácie, učia sa prijímať nedokonalosti ostatných.

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že dospievajúceho človeka to dokáže naučiť veľa o budovaní vzťahov. Aj ja mám v skautingu skupinu blízkych priateliek, s ktorými spolu rastieme od vodkyňovského veku. Každá z nás je úplne iná, žijeme na rôznych miestach, vybrali sme si iné životné cesty, ale napriek tomu máme rovnaké hodnoty a roky spoločných zážitkov, čo nás doteraz spája.“

Snímka: archív –EP–

OSOBNÝ ROZVOJ

Okrem nadobúdania kamarátstiev skauting pomáha každému jednotlivcovi spoznať samého seba, rozvíjať dobré a prekonávať svoje zlé vlastnosti. Keď vedúci vidia, že je niekto v kolektíve utiahnutý, zadajú mu úlohu, v ktorej môže pred ostatnými prejaviť svoje schopnosti, čo mu dodá sebaistotu.

„Vodkyne a skauti niekedy ani nevedia, že vedúci všetko sleduje a robí s presným zámerom. Podvedome sa tak učia zo situácií, ktoré prežívajú. V budúcnosti už budú aj sami vedieť, ako majú reagovať,“ vysvetľuje Ema, ako sa v skautingu pracuje na rozvoji osobnosti.