Spoznajte lepšie europarlament

Chcete lepšie pochopiť, ako funguje Európsky parlament? Môžete sa prihlásiť na online prezentácie, ktoré táto európska inštitúcia organizuje pre študentov stredných a vysokých škôl, ako i pre ďalších mladých. O tejto možnosti informoval portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ján Lauko 05.03.2021
Spoznajte lepšie europarlament

Na výber máte dva druhy prezentácií. Prvou sú online rozhovory Európskeho parlamentu určené pre väčšie skupiny, takže do nich môžete zapojiť i svojich kamarátov a spolužiakov.

Ide o 60-minútové online prezentácie o právomociach, úlohe a aktivitách Európskeho parlamentu. Do rozhovorov je možné integrovať diskusiu s europoslancom.

V rozhovoroch si môžete vybrať tému z piatich okruhov: história a hodnoty Európskej únie; štruktúra európskych inštitúcií a ich fungovanie; právomoci, zloženie, úloha, fungovanie a súčasné činnosti Európskeho parlamentu; vplyv Európskej únie na váš každodenný život; prostriedky na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri zdieľaní vašich názorov a nápadov na dôležité témy Európskej únie.

Online rozhovory sú k dispozícii v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie, ilustrované sú pútavou grafikou. Druhou možnosťou sú online semináre pre mládež.

Je to dvojhodinová aktivita pre mladých ľudí, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Nájdu sa však i aktivity v slovenskom jazyku.

Semináre sa zaoberajú európskymi témami. Majú svoju štruktúru; na začiatku je privítanie a úvod do Európskeho parlamentu a vysvetlenie, ako funguje európska demokracia a ako zlepšuje život občanov.

Následne nadnárodné podskupiny diskutujú o rôznych aspektoch témy seminára, identifikujú výzvy, predkladajú riešenia a hlasujú o návrhoch. Nakoniec je záverečné zasadnutie, na ktorom skupiny predstavia svoje najlepšie nápady europoslancovi.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskeho parlamentu www.europarl.europa.eu.