Študenti ohodnotili vysoké školy

Takmer 20 000 vysokoškolákov sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) s názvom Akademická štvrťhodinka. Išlo o doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku.
Ján Lauko 23.07.2021
Študenti ohodnotili vysoké školy

Agentúra ho chce realizovať pravidelne, pričom bude sledovať, ako sa jednotlivé vysoké školy budú na základe spätnej väzby od študentov zlepšovať, a zohľadní to v ich akreditačnom procese. Aké zistenia vzišli z prieskumu? Pozitívne vyznieva fakt, že 70 percent študentov študuje svoj odbor, pretože ich zaujíma.

Dáta teda nepotvrdili rozšírený názor, že študenti študujú len pre získanie diplomu. Prieskum však ukázal i to, že 39 percent končiacich študentov sa necíti pripravených na život po štúdiu. Vysoké školy tak zvládnuť prechod na trh práce pomohli iba časti študentov.

Svedčí o tom aj skutočnosť, že veľká časť končiacich študentov neabsolvovala prax – 49 percent bakalárov a 29 percent študentov končiacich druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Študenti problematicky vnímajú aj rozvíjanie prenositeľných zručností, ako sú prezentačné schopnosti, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy či odborne komunikovať v anglickom alebo inom svetovom jazyku, pričom až 52 percent študentov v prieskume uviedlo, že sa na vysokej škole neučia odborne komunikovať v cudzom jazyku, a 33 percent sa v tomto smere rozvíja len na malej časti predmetov.

Zatiaľ ide len o prvé zistenia na celoštátnej úrovni, ktoré SAAVŠ zverejnila necelý mesiac po ukončení zberu dát. Agentúra ďalšie dáta postupne spracúva a na jeseň ich detailne predstaví každej vysokej škole.

V následnej akreditácii sa potom budú škôl pýtať, čo s týmito informáciami urobili, či zlepšili svoje silné stránky a ako odstránili nedostatky.