Svätí inšpirujú: Matka Tereza

Každá doba je bohatá na osobnosti, ktoré pozitívne či negatívne ovplyvnili podobu dneška a zanechali mu svoj odkaz. Septembrová svätica je azda najobdivovanejšou a najrešpektovanejšou osobnosťou 20. storočia. A to nielen v Cirkvi, ale aj vo svete, ktorý si ju tiež vážil a miloval.
Denisa Lukáčová 26.09.2019
Svätí inšpirujú: Matka Tereza

Matku Terezu (v strede) obdivovali mnohí svetoví lídri. Snímka: wikimedia commons

Dôvod je jednoduchý: konala praktické a viditeľné skutky lásky inšpirované Ježišom Kristom, ktorý pre nás urobil ten najväčší skutok lásky – obetu na kríži.

To je odkaz Matky Terezy pre svet aj pre mňa osobne – prejavovať svoju lásku v konkrétnych činoch a myslieť pritom na Ježiša.

Jej skutky boli také silné preto, lebo mala nádherný vzťah s Ježišom. V roku 1928 vstúpila k loretským sestrám v Dubline a o 18 rokov neskôr pocítila volanie k práci s najbiednejšími.

Cestovala vtedy vlakom z Kalkaty, keď videla a stretávala davy žobrákov žijúcich v biede – a rozhodla sa nezatvárať pred nimi oči.

Takto sa zrodilo Božie dielo; Matka Tereza založila Kongregáciu misionárok lásky a venovala sa všetkým, ktorých nachádzala na ulici zomierať od hladu alebo chorôb.

Prejavovala svoju úctu a lásku naozaj všetkým. Bez ohľadu na to, akou vážnou či možno nákazlivou chorobou trpeli. Bez ohľadu na to, akú vieru vyznávali. Bez ohľadu na to, akú farbu pleti mali... bez ohľadu na všetko.

Jednoducho si Matka Tereza pri svojom poslaní predstavovala, že telo, ktorému pomáha, je telo Kristovo. Asi nemusím byť v Kalkate či Afrike, aby som si to vedela predstaviť aj ja a nasledovala tak odkaz tejto svätice.

Skúsim byť len tu a teraz a so zrakom upriameným na Ježiša.