Svätí inšpirujú: svätý Štefan

Od anjelského spevu ku kričiacemu davu a od atmosféry Vianoc k sviatku prvého mučeníka. Najprv sa radujeme z novonarodeného Mesiáša a vzápätí sme svedkami umučenia jeho nasledovateľa. Keď si to opakujem, uvedomujem si, že plán spásy bol naozaj úspešný.
Denisa Lukáčová 12.12.2019
Svätí inšpirujú: svätý Štefan

Príbeh svätého Štefana si môžeš prečítať v Skutkoch apoštolov. Ilustračná snímka: pexels/Wendy van Zyl

Kto bol vlastne umučený Štefan (z gr. korunovaný)?

Jeden z diakonov prvotnej Cirkvi a v kresťanskom svete veľmi obľúbený.

Svedectvo o ňom nám podáva evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov: „Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom“ (Sk 6, 8).

Nepriateľom Cirkvi však takéto správanie nevyhovovalo, a tak ho popravili.

K ukameňovaniu došlo asi v roku 31, a to za hradbami mesta, ako bolo vtedy v Jeruzaleme zvykom: „Štefana kameňovali a on sa modlil: ,Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.´ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: ,Pane, nezapočítaj im tento hriech.´ A len čo to povedal, zomrel“ (Sk 7, 59 - 60).

Významnou postavou pri tom celom bol aj mladý muž Šavol, pri ktorého nohách si svedkovia udalosti odložili svoje plášte.

A príbeh apoštola Pavla už poznáme.

Rozmýšľam, koľkých kresťanov postihol osud podobný tomu Štefanovmu.

Hľadám a zisťujem, že mučeníctvo sa rozhodne neobmedzuje na prvé storočie kresťanstva.

V 20. storočí zomrelo pravdepodobne dvakrát toľko mučeníkov ako v predchádzajúcich devätnástich storočiach spolu, pričom tieň tohto utrpenia zasahuje aj do súčasnosti.

Kresťania v mnohých častiach sveta sú aj naďalej prenasledovaní pre svoju vieru - podobne ako svätý Štefan a mnohí ďalší, ktorí sa tak úplne pripodobnili Kristovi.

Prosím dnes svätého Štefana o príhovor a Ducha Svätého o srdce, aké mal Štefan. Srdce plné odvahy, dôvery a odpustenia.