Teologická fakulta otvorila svoje brány

V stredu 21. januára sa uskutočnil už tradičný Deň otvorených dverí na Trnavskej univerzite.
Denisa Lukáčová 05.02.2019
Teologická fakulta otvorila svoje brány

Súčasťou Dňa otvorených dverí bola aj prehliadka knižnice. Snímka: Erika Litváková/KN

Súčasťou dňa boli pútavé prednášky, prezentácie a diskusie na všetkých fakultách univerzity.

O 16. hodine popoludní sa začal program aj v priestoroch teologickej fakulty sídliacej v Bratislave. Pre návštevníkov bola v jej priestoroch pripravená prednáška dekana TF TU Miloša Lichnera a krátka prehliadka najcennejšej miestnosti v budove – knižnice.

„Mottom našej fakulty je tradícia otvorená premýšľaniu. Sú ľudia, ktorí majú radi tradíciu, a nechcú premýšľať. A potom sú takí, ktorí veľmi radi premýšľajú, ale nemajú ukotvenie v tradícii. Jedných nazývame ultrakonzervatívni, druhých liberáli. My si myslíme, že sa dá nájsť pekná stredná cesta - tradícia, ktorá má ukotvenie a zároveň je otvorená otázkam súčasnej doby. Je pre nás dôležité, aby naši študenti mali nielen vedomosti, ale aby premýšľali, kládli otázky,“ predstavil motto fakulty dekan Miloš Lichner.

Uchádzači o štúdium zažili v rámci programu aj netradičné prekvapenie - divadelné predstavenie Sofoklovej tragédie Kráľ Oidipus v podaní študentov dramatického seminára. Po predstavení nasledovalo krátke občerstvenie a rozhovory v príjemnej študentskej atmosfére.

„Počul som o Dni otvorených dverí v oznamoch. Rozmýšľam nad vstupom do rehole, teda bola by to moja vysoká škola. Prišiel som sa pozrieť, ako to tu vyzerá, ako to tu prebieha,“ podelil sa s nami Jonáš Čarný, študent Gymnázia sv. Františka z Assisi v Bratislave a záujemca o štúdium na teologickej fakulte.