Tvoríme spoločný domov

V septembri minulého roka vyhlásil projekt MIND Slovenskej katolíckej charity celoštátnu súťaž na tému Spoločný domov. Úlohou bolo tvorivo a kriticky zachytiť problematiku migrácie a prostredníctvom tvorby poznávať príbehy tých, pre ktorých je Slovensko novým domovom. 
Monika Čopíková 23.03.2020
Tvoríme spoločný domov

Vyhlásenie víťazov literárnej súťaže Spoločný domov. Na snímke (zľava): Ľubica Račeková (1. miesto), Irina Adamova, manažérka projektu MIND, a Mária Alena Hasáková (2. miesto). Snímka: archív SKCH

Do súťaže sa zapojili súťažiaci vo veku od 18 do 30 rokov. 

Víťazkou súťaže sa stala Ľubica Raceková (25). V príspevku, ktorý nazvala Vymeňte nesku za turka, opisuje situáciu, ktorú zažila, keď sprevádzala známeho pochádzajúceho z Iraku.

Nepríjemné poznámky od okoloidúceho, smerujúce na jej spoločníka, ju pohli apelovať na väčšiu empatiu voči cudzincom; na to, aby sme sa na situáciu človeka migranta prizreli jeho pohľadom. 

O víťaznej práci rozhodla odborná porota v zložení právničky Ligy za ľudské práva Zuzany Bargerovej a novinára Petra Ivaniča. Tí ocenili osobnú skúsenosť ako východisko príspevku, no osobitne pomenovali aj dôvod výberu víťaza.

„Autorka zachytáva niektoré aspekty situácie utečencov a migrantov citlivo, pozorne. Spomína ich pocity nevedomosti, nádeje aj straty domova (...) a zároveň vysvetľuje rozdiel medzi týmito dvoma pojmami.“

Slovami Zuzany Bargerovej je práve toto porovnanie a korelácia rôznych pocitov „pridanou hodnotou“ a dôvodom ocenenia Ľubice Račekovej.

Víťazka práce bola vyhlásená 29. novembra 2019.