Týždeň dobrovoľníctva

Do národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo takmer dvesto organizácií s vyše tritisíc účastníkmi.
Eva Ščepková 13.10.2022
Týždeň dobrovoľníctva

Dobrovoľníci pomáhali pri maľovaní plotov, distribúcii potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, ale aj inými rozmanitými aktivitami. Snímka: archív TD

V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala od 16. do 22. septembra Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami.

Tohtoroční účastníci venovali celkovo takmer 10 000 hodín svojho času. Pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce to predstavuje vyše 53-tisíc eur venovaných dobrovoľníctvu.

NEBOLO TO LEN O ČÍSLACH

„Máme naozaj radosť z toho, koľko organizácií a dobrovoľníkov sa zapojilo,“ hovorí Veronika Kosková, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. „Podľa čísel to vyzerá, že sa nám podarilo ľudí nadchnúť.“

Nebolo to však len o  číslach. „V mnohých organizáciách urobili veľa práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce. Som optimistka a verím, že aj tí, čo sa zúčastnili na Týždni dobrovoľníctva prvýkrát, prídu znovu,“ dopĺňa Veronika, ktorá bola aj koordinátorkou celej akcie.

Snímka: archív TD

AKTIVITA PRE KAŽDÉHO

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s  dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť, ponuka je pestrá. 

Vlastne ide o „ochutnávku“ dobrovoľníctva pre tých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným, pričom sa zároveň zoznámia s novými ľuďmi a zostane v nich dobrý pocit.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.