Univerzita pomáha reštartovať vedeckú kariéru po materskej

Masarykova univerzita v Brne na začiatku tohto akademického roka vypísala grant, ktorý má vytvoriť podmienky na začlenenie vedeckých pracovníkov po prerušení ich kariéry do výskumných tímov.
Ján Lauko 22.01.2021
Univerzita pomáha reštartovať vedeckú kariéru po materskej

Grant s názvom Career Restart je určený pre vedcov a vedkyne, ktorí prerušili svoju kariéru vo výskume zo zásadných dôvodov, napríklad kvôli rodičovskej alebo materskej dovolenke.

„Jednou z možností využitia grantu je financovanie čiastočného úväzku pri alebo po rodičovskej dovolenke, a tak získať priestor na prípravu grantových aplikácií do externých agentúr,“ priblížila Šárka Pospíšilová, prorektorka pre výskum a doktorandské štúdium.

Rýchlejší návrat mladých vedcov

Úspešní riešitelia grantovej výzvy dostanú od Masarykovej univerzity financovanie vo výške 500-tisíc českých korún po dobu dvoch rokov. Univerzita si od tejto podpory sľubuje, že uľahčí a urýchli návrat mladých talentovaných pracovníkov k produktívnej vedeckej práci.

V prvom hodnotení žiadostí o grant uspelo šesť vedkýň, ktoré so štartom nového roka začali riešiť predložené projekty. Jednou z nich je Michaela Kuchynka z Farmaceutickej fakulty, ktorá pozastavila svoju vedeckú kariéru kvôli rodičovským povinnostiam.

„Tesne pred narodením syna som absolvovala PhD., takže som bola čerstvá absolventka. Mala som obavy najmä z toho, či sa budem môcť vrátiť. Za grant som preto veľmi vďačná,“ uviedla pre Českú televíziu. 

V podpore chcú pokračovať

Hovorca Masarykovej univerzity Pavel Žára vyzdvihol veľký prínos tohto grantu pre školu v tom, že podporení mladí vedci a vedkyne sú budúcnosťou celej výskumnej činnosti i jednotlivých ústavov. „Pre nás to znamená, že pokiaľ podporujeme mladých vedcov, oni nám to svojou činnosťou v podstate vrátia.“

Grant na reštart vedeckej kariéry Masarykova univerzita vyhlásila prvýkrát, no v budúcnosti ho chce udeľovať pravidelne.

„Budeme sa usilovať o to, aby sa tento formát podpory dlhodobo etabloval a mohol byť vyhlasovaný každý rok, pretože umožňuje veľmi potrebné a flexibilné financovanie mladých vedcov a vedkýň po prerušení kariéry,“ vysvetlila Šárka Pospíšilová.