Univerzity idú skúmať lepšie možnosti recyklácie

Päť slovenských univerzít sa spojilo a spoločne chcú realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.
Ján Lauko 27.02.2020
Univerzity idú skúmať lepšie možnosti recyklácie

K myšlienke výskumu a vývoju aktivít v oblasti recyklácie univerzity viedol fakt, že takmer 50 percent odpadu vyprodukovaného slovenskými konzumentmi končí na skládkach. Z ekologickejšieho spracovania odpadu budú môcť čerpať ďalšie generácie. / Ilustračná snímka: pixabay.com


Univerzity sa chcú pri výskume možností recyklácie zamerať najmä na automobilový priemysel, ktorý je dominantnou súčasťou nášho priemyslu. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR preto založili združenie UNIVNET.

„Združenie bude vyvíjať a koordinovať vlastné vedeckovýskumné aktivity a zároveň bude mať ambíciu pôsobiť ako národný kontaktný bod a brána pri nadväzovaní a rozširovaní medzinárodnej výskumnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja nových technológií zhodnocovania odpadov, v kontexte recyklujúcej spoločnosti,“ povedal hlavný iniciátor vzniku združenia, dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš.

Nové výskumné aktivity by mohli byť príležitosťou i pre mladých vedcov. Tí môžu priniesť inovatívne riešenia, z ktorých bude pri ekologickejšom spracovaní odpadu čerpať ich generácia v budúcich desaťročiach.

K myšlienke takéhoto výskumu univerzity viedol fakt, že takmer 50 percent odpadu vyprodukovaného slovenskými konzumentmi končí na skládkach. Recykluje sa iba 36 percent odpadu, čo je jeden z najmenších podielov medzi krajinami Európskej únie. Napríklad susedné Rakúsko dokáže zrecyklovať až 70 percent komunálneho odpadu a výrazne tak šetriť životné prostredie.